Vad finns var?

Här kan du se vilka databaser och andra arkiv för släktforskning som finns på de olika biblioteken. De nås alltså inte hemifrån.

Nyhet

Från och med 1:a februari 2018 nås Digitala forskarsalen (Riksarkivet) kostnadsfritt även hemifrån.

Bromölla

Online
Digitala forskarsalen, SVAR

Hässleholm

Online
Arkiv Digital Online (finns även på filialer)
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige
Emigranten Populär 2006
Sven Dahls arkiv
Sveriges dödbok 7
Sveriges befolkning 1890, 1900, 1970, 1980, 1990 

Övrigt
Artiklar från Norra Skåne på microfiche för åren 1987-89, 92-95. Det finns microfiche-apparat.
Äldre årgångar av Byahornet, Släkt&Hävd och Släkthistoriskt forum.

Hörby

Online
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Sveriges befolkning 1880, 1900, 1970, 1980 och 1990
Sveriges dödbok 5, åren 1901-2009

Övrigt
Cederströmska böckerna som innehåller Hörbys kyrkoböcker.

Kristianstad

Släktforskardatorer finns på Stadsbiblioteket och i Fjälkinge, Tollarp och Åhus.

Online
Arkiv Digital
Digitala forskarsalen, SVAR
Rotemannen

CD-rom
Begravda i Sverige
Demografisk Databas Södra Sverige
Emigranten populär
Lantmäteriets historiska kartor
Sveriges befolkning 1880, 1900, 1970 och 1990
Sveriges dödbok 7 (som ersätter alla tidigare versioner)

Övrigt
Kristianstadsbladet på mikrofilm 1856-2013
Mikrofilmer från Gamla Kristianstads län
Mikrofiche för Kristianstads kommun

Läsapparater för mikrofilm och mikrofich finns.

Osby

Online
Arkiv Digital Online
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige
Emibas (Emigrantregister för Sverige)
Kyrkböcker i Örkened
Soldatregister
Sveriges befolkning 1890 och 1900
Sveriges dödbok 1947-2006
Örkenedsdialekten

Övrigt
Sjöbloms samling (register)

Östra Göinge

Online
Arkiv Digital Online
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige 2 (Broby)
C. M. Rosenberg Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige (Broby) 
Emibas Emigrantregister för Sverige (Broby)
Emigranten Populär 2006 (Broby)
Grill – statistiskt sammandrag av svenska indelningsverket (Broby)
Skånes knektregister – Indelta skånska dragoner, husarer och infanterister (Broby)
Skånska klockare, organister och skolemästare (Broby)
Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990 (Broby) 
Sveriges dödbok 1901–2013 (Broby) 
 

 

Språk