Vad finns var?

Här kan du se vilka databaser och andra arkiv för släktforskning som finns på de olika biblioteken. De nås alltså inte hemifrån.

Bromölla

Online
Digitala forskarsalen, SVAR

Hässleholm

Online
Arkiv Digital Online (finns även på filialer)
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige
Emigranten Populär 2006
Sven Dahls arkiv
Sveriges dödbok
Sveriges befolkning 1890, 1900, 1970, 1980, 1990 

Övrigt
Artiklar från Norra Skåne på microfiche för åren 1988- 89, 92-94. Det finns microfiche-apparat.
Äldre årgångar av Byahornet, Släkt&Hävd och Släkthistoriskt forum.

Hörby

Online
Arkiv Digital Online

Kristianstad

Online
Arkiv Digital Online i Degeberga, Fjälkinge, Kristianstad, Tollarp, Vä och Åhus
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige (Fjälkinge och Kristianstad) 
Emigranten Populär (Kristianstad och Vä)
Emigranten 3 (Fjälkinge)
Sveriges befolkning 1880, 1900, 1910, 1970, 1980 och 1990 (Kristianstad)
Sveriges dödbok 1901 - 2013 (Fjälkinge, Kristianstad och Vä)
Sveriges dödbok 1901 - 2009 (Åhus)

Övrigt
Kristianstadsbladet på mikrofilm 1856 - 2013
Mikrofilmer från Gamla Kristianstads län
Mikrofiche för Kristianstads kommun

Läsapparater för mikrofilm och mikrofich finns.

Osby

Online
Arkiv Digital Online
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige
Emibas (Emigrantregister för Sverige)
Kyrkböcker i Örkened
Soldatregister
Sveriges befolkning 1890 och 1900
Sveriges dödbok 1947-2006
Örkenedsdialekten

Övrigt
Sjöbloms samling (register)

Östra Göinge

Online
Arkiv Digital Online
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige 2 (Broby)
C. M. Rosenberg Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige (Broby) 
Emibas Emigrantregister för Sverige (Broby)
Emigranten Populär 2006 (Broby)
Grill – statistiskt sammandrag av svenska indelningsverket (Broby)
Skånes knektregister – Indelta skånska dragoner, husarer och infanterister (Broby)
Skånska klockare, organister och skolemästare (Broby)
Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990 (Broby) 
Sveriges dödbok 1901 – 2013 (Broby) 
 

 

Mina sidor

Evenemang

Jourhavande släktforskare

Hässleholms stadsbibliotek
Kl 16-19
Släktforskarrummet vån 2 

Startdatum: 2017-12-06

Språk Språk