Vad finns var?

Här kan du se vilka databaser och andra arkiv för släktforskning som finns på de olika biblioteken. De nås alltså inte hemifrån.

Nyhet

Från och med 1:a februari 2018 nås Digitala forskarsalen (Riksarkivet) kostnadsfritt även hemifrån.

Bromölla

Online
Digitala forskarsalen, SVAR

Hässleholm

Online
Arkiv Digital Online (finns även på filialer)
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige
Emigranten Populär 2006
Sven Dahls arkiv
Sveriges dödbok 7
Sveriges befolkning 1890, 1900, 1970, 1980, 1990 

Övrigt
Artiklar från Norra Skåne på microfiche för åren 1987-89, 92-95. Det finns microfiche-apparat.
Äldre årgångar av Byahornet, Släkt&Hävd och Släkthistoriskt forum.

Hörby

Online
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Sveriges befolkning 1880, 1900, 1970, 1980 och 1990
Sveriges dödbok 5, åren 1901-2009

Övrigt
Cederströmska böckerna som innehåller Hörbys kyrkoböcker.

Kristianstad

Släktforskardatorer finns på Stadsbiblioteket och i Fjälkinge, Tollarp och Åhus.

Online
Arkiv Digital
Digitala forskarsalen, SVAR
Rotemannen

CD-rom
Begravda i Sverige
Demografisk Databas Södra Sverige
Emigranten populär
Lantmäteriets historiska kartor
Sveriges befolkning 1880, 1900, 1970, 1990 och 2000
Sveriges dödbok 7 (som ersätter alla tidigare versioner)

Övrigt
Kristianstadsbladet på mikrofilm 1856-2013
Mikrofilmer från Gamla Kristianstads län
Mikrofiche för Kristianstads kommun

Läsapparater för mikrofilm och mikrofich finns.

Osby

Online
Arkiv Digital Online
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige
Emibas (Emigrantregister för Sverige)
Kyrkböcker i Örkened
Soldatregister
Sveriges befolkning 1890 och 1900
Sveriges dödbok 1947-2006
Örkenedsdialekten

Övrigt
Sjöbloms samling (register)

Östra Göinge

Online
Arkiv Digital Online
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige 2 (Broby)
C. M. Rosenberg Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige (Broby) 
Emibas Emigrantregister för Sverige (Broby)
Emigranten Populär 2006 (Broby)
Grill – statistiskt sammandrag av svenska indelningsverket (Broby)
Skånes knektregister – Indelta skånska dragoner, husarer och infanterister (Broby)
Skånska klockare, organister och skolemästare (Broby)
Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990 (Broby) 
Sveriges dödbok 1901–2013 (Broby) 
 

 

Vet du vem du är?

Prova på släktforskning
Vä bibliotek
kl 15-18.30

Startdatum: 2022-01-24

Släktforskning

Hässleholms stadsbibliotek vån 2
Kl 16-19

Startdatum: 2022-01-26

Släktforskning

Sösdala bibliotek
Kl 15-17

Startdatum: 2022-02-07

Vet du vem du är?

Prova på släktforskning
Vä bibliotek
kl 14-17.30

Startdatum: 2022-02-09

Släktforskning

Tyringe bibliotek
kl 14-16

Startdatum: 2022-02-17

Jourhavande släktforskare

Lönsboda bibliotek
kl 15-17

Startdatum: 2022-02-17

Jourhavande släktforskare

Osby bibliotek
kl 15.30-17.30

Startdatum: 2022-02-21

Prova på släktforskning

Ålder 13-18 år
Vä bibliotek
kl 10-12.30

Startdatum: 2022-02-22

Släktforskning

Hässleholms stadsbibliotek vån 2
Kl 16-19

Startdatum: 2022-02-23

Släktforskning

Sösdala bibliotek
Kl 15-17

Startdatum: 2022-03-07

Språk