Steampunk romaner

Övrig Steampunk

521629
Av: VanderMeer, Jeff
520587
Av: Marsocci, Joey
492701
Av: Marsocci, Joey
Av: DeBlasio, Allison
325901
Av: Örnberg, Anna

Steampunk Film

Språk

Vad är Steampunk?

Steampunk kan förklaras som en återskapning av en alternativ historia från 1800-talet. Det är det sena 1800-talet eller sekelskiftet som det kunde ha varit om personer som Ada Lovelace och Jules Verne hade fått se sina visioner om framtiden förverkligas i sin egen tid. Genren har sitt ursprung i 1800-talets science fiction och fick en renässans under 1980-talet då några författare myntade begreppet steampunk som en utveckling av det då redan existerande ordet cyberpunk.

Framför allt har genren varit litterär och estetisk men under senare tid har även flera andra sammanhang anammat genren. Steampunk flyttar sig även i tiden och det är numer inte bara den viktorianska tiden som genren grundar sig i, hela den moderna tiden från reformationen till en avlägsen framtid speglas genom steampunk.