Personal

Ledning för biblioteken

Bibliotekschef
Magdalena Jeppson
Telefon: 044-13 67 35, mobil 0733-13 67 35
E-post: magdalena.jeppson@kristianstad.se

Biträdande bibliotekschef med ansvar för biblioteksfilialerna
Pernilla Tomasson
Telefon: 044-13 67 17, mobil: 0733-13 67 17
E-post: pernilla.tomasson@kristianstad.se

Stadsbiblioteket

Vaktmästare
Qusay Al-Shadood
Telefon: 0733-13 94 66
E-post: qusay.al-shadood@kristianstad.se

Biblioteksassistent
Ulf Berggren 
Telefon: 044-13 67 08, mobil: 0733-13 67 08
E-post: ulf.berggren@kristianstad.se

Biblioteksassistent
Gabriela Chelaru
Telefon: 044-13 67 30, mobil: 0733- 13 67 30
E-post: gabriela.chelaru@kristianstad.se

Bibliotekarie, programverksamhet
Eva Fridlund
Telefon: 044-13 67 12, mobil: 0733-13 67 12
E-post: eva.fridlund@kristianstad.se

Bibliotekarie
Katarina Hallengren
Telefon: 044-13 67 13, mobil: 0733-13 67 13
E-post: katarina.hallengren@kristianstad.se

IT-tekniker och vaktmästare (sjukskriven)
Kalle Heise
Telefon: 044-13 67 28, mobil: 0733-13 67 28
E-post: kalle.heise@kristianstad.se

Biblioteksassistent, krav
Cajsa Johansson
Telefon: 044-13 67 11, mobil: 0733-13 67 11
E-post: cajsa.johansson@kristianstad.se

Biblioteksassistent, krav
Marita Johansson
Telefon: 044-13 67 68, mobil: 0733-13 67 68
E-post: marita.johansson@kristianstad.se

Bibliotekarie, Barn & Unga
Mimmi Ly
Telefon: 044-13 67 09, mobil: 0733-13 67 09
E-post: mimmi.ly@kristianstad.se 

Bibliotekarie, IT
Mimmi Lydeén
Telefon: 044-13 67 06, mobil: 0733-13 67 06
E-post: mimmi.lydeen@kristianstad.se

Bibliotekarie, fjärrlån
Camilla Nordfeldt Yafi
Telefon:044-13 67 23, mobil: 0733-13 67 23
E-post: camilla.nordfeldt.yafi@kristianstad.se

Bibliotekarie, tidningar
Marta Ondrus
Telefon: 044-13 67 32, mobil: 0733-13 67 32
E-post: marta.ondrus@kristianstad.se

Vaktmästare
Per-Åke Persson
E-post: per-ake.t.persson@kristianstad.se

Bibliotekarie, Barn & Unga (föräldraledig)
Pernilla Ragnarsson
Telefon: 044-13 67 09, mobil: 0733-13 67 09
E-post: pernilla.ragnarsson@kristianstad.se

Bibliotekarie, Barn & Unga
Maria Reppen
Telefon: 044-136714, mobil: 0733-136714
E-post: maria.reppen@kristianstad.se

Bibliotekarie, Barn & Unga
Ulrika Wirdebo
Telefon: 044-13 67 05, mobil: 0733-13 67 05
E-post: ulrika.wirdebo@kristianstad.se

Vaktmästare 
Christian Widerlöv
Telefon: 044-13 67 39, mobil: 0733-13 67 39
E-post: christian.widerlov@kristianstad.se

Uppsökande verksamhet

Bibliotekarie, bokbussen
Ann Bågenheim
Telefon: 044-13 67 33, mobil: 0733-13 67 33
E-post: ann.bagenheim@kristianstad.se

Bokbusschaufför (vikarie)
Ingrid Fröjd Skoog
Telefon: 044-13 67 71, mobil: 0733-13 67 71
E-post: ingrid.skog@kristianstad.se

Bibliotekarie, bokbussen
Tobias Hjertzell
Telefon: 044-13 67 19, mobil: 0733-13 67 19
E-post: tobias.hjertzell@kristianstad.se

Bibliotekarie
Karin Gustafsson
Telefon: 044-13 67 20, mobil: 0733-13 67 20
E-post: karin.gustafsson@kristianstad.se

Bibliotekarie
Jeanette Persson
Telefon: 044-13 67 72, mobil: 0733-13 67 72
E-post: jeanette.u.persson@kristianstad.se

Bibliotekarie
Stefan Sjölund
Telefon: 044-13 67 73, mobil: 0733-13 67 73
E-post: stefan.sjolund@kristianstad.se

Bokbusschaufför/biblioteksassistent
Eva Stjernfeldt
Telefon: 044-13 67 04, mobil: 0733-13 67 04
E-post: eva.stjernfeldt@kristianstad.se

 

Språk