För pedagoger
Folkbiblioteken erbjuder kommunens förskolor och skolor viss service. Du har möjlighet att komma med din förskolegrupp eller klass till biblioteket för att låna eller delta i förbokade aktiviteter. Biblioteken erbjuder bland annat sagostunder, bokprat och biblioteksvisningar. Vi kan också ordna boklådor och plocka ihop böcker på olika teman.

Vänd dig till ditt bibliotek för att boka in din grupp eller få hjälp med en fråga!

Bromölla kommun
Skolbibliotekscentralen (SCB) är placerad på huvudbiblioteket med möjlighet för pedagoger att beställa och låna böcker i klass- eller gruppuppsättningar. Dessa kan lånas i 8 veckor. Bredvid finns förskoledepån med böcker indelade i 40 olika teman som till exempel miljö, barn i andra länder och vänskap. Här finns också våra populära boksäckar med bok plus föremål. 

Alla elever i förskoleklass och i år 4 besöker huvudbiblioteket 1-2 gånger per läsår för boklek respektive bokprat. Förskolorna bjuds in till sagostunder minst en gång per termin. Varje förskola i kommunen representeras av ett bokombud som regelbundet träffas på biblioteket.

Hässleholms kommun
Skolbibliotekscentralen (SBC) är placerad på stadsbiblioteket, och är en del av Hässleholms Barn- och utbildningsförvaltning. SBC arbetar b.la. med skolbiblioteksutveckling och skolbibliotekssupport och vänder sig främst mot kommunens pedagoger. SBC:s uppdrag är att vara en resurs för de kommunala skolorna och ett komplement till de enskilda skolbibliotekens bestånd.

SBC Hässleholm
sbc@hessleholm.se
0451-267120 alt. 0451-267131

Bokbussen kör ut till flertalet skolor runt om i kommunen och alla förskolegrupper bjuds in till besök på biblioteket.

Hörby kommun
Bokbussen kör ut till flertalet skolor och vi bjuder regelbundet in grupper till sagostunder och bokprat. Biblioteket och skolorna har en gemensam bokpool. I bokpoolen finns böcker som ägs av biblioteket och skolorna tillsammans, här finns minst fem exemplar av varje bok. Böckerna står i bibliotekets magasin.

> Bokbussens turlista till skolorna HT-17

Kristianstads kommun
För att alla barn och elever i Kristianstads kommun ska få ta del av kultur i förskolan och skolan har Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen arbetat fram en modell som heter Kulturnyckeln. Läs mer om Kulturnyckeln här.

Skolbibliotekscentralen fungerar som ett servicestöd och utvecklingsorgan för grundskolebiblioteken i Kristianstad. Kontakta gärna dem för mer information!

Osby kommun
I Osby kommun samarbetar folkbiblioteket och skolbiblioteken på flera sätt för att öka barnens tillgång till böcker samt underlätta för pedagoger. På Osby bibliotek finns en så kallad pool med böcker, där det finns cirka 5 exemplar till varje titel. Detta är perfekt för gruppläsning. Kommunens pedagoger och förskolor har särskilda lånekort på folkbiblioteken som ger dem längre lånetid samt behöver inga böter betalas om böckerna lämnas för sent. På efterfrågan kan folkbiblioteket plocka ihop temalådor. 

Östra Göinge kommun
I Östra Göinge samverkar folkbibliotek med förskola och skola, och vi tar emot grupper i alla åldrar. Kommunens skolklasser besöker våra bibliotek regelbundet för att låna och lyssna på bokprat. Skolbibliotekarien besöker också skolorna för att arbeta vidare kring läsfrämjande, informationssökning och källkritik.

På huvudbiblioteket i Broby finns temaväskor kring olika bilderboksfigurer för förskolor och skolor att låna. Väskorna innehåller bilderböcker och ljudbok, musik, pussel eller spel samt dockor. Kontakta ditt närmaste bibliotek om du vill låna en av temaväskorna.
> Temaväskornas innehåll

På kommunens förskolor finns även bibliotekets bokkassar med bilderböcker för barn och föräldrar att låna hem. 

Om krig och flykt
Sortera på: Av
458336
Av: Salinas, Veronica
Av: Engman, Camilla
540350
Av: Kobald, Irena
Av: Blackwood, Freya
541071
Av: Ashley, Bernard
517294
Av: Michailidhou-Kadhi, Marina
Av: Stamatiadhi, Daniela
548857
Av: Berg, Ebba
Av: Flint, Carl
535786
Av: Sanna, Francesca
543149
Av: Senzai, N. H.
555745
Av: Dubois, Claude K.
528421
Av: Wallnäs, Henrik
Av: Ruta, Matilda
555425
Av: Eriksson, Johan
555765
Av: Garland, Sarah
531108
Av: Morpurgo, Michael
514812
Av: Sjögren, Viveka
541225
Av: Lindenbaum, Pija
551048
Av: Gordan, Kajsa
565652
Av: Mohseni, David
533748
Av: Sandberg, Johanna
Av: Larsson, Torsten
457778
Av: Drewsen, Annelie
541838
Av: Boie, Kerstin
Av: Birck, Jan
134802
Av: Teller, Janne
Mina sidor
Kontakt

Foto Alexander
Bromölla
Alexander Magnusson
0456-82 23 87
alexander.magnusson@bromolla.se


Foto Evelina Joëlson
Hässleholm
Evelina Joëlson
0451-26 71 12
evelina.joelson@hassleholm.se


Josefin Andersson
Hörby
Josefin Andersson
0415-37 84 53
josefin.andersson@horby.se


Foto på Magdalena Jeppson
Kristianstad
Magdalena Jeppson
044-13 67 14
magdalena.jeppson@kristianstad.se


Foto på Thomas Wiking
Osby
Thomas Wiking 
0479-52 83 11
thomas.wiking@osby.se


Foto Pernilla
Östra Göinge
Pernilla Ragnarsson
044-775 61 41
pernilla.ragnarsson@ostragoinge.se