Lära svenska / Learn Swedish

,Stigande ,Fallande

546734
Av: Woxlin, Alwa
Språk: Svenska, Engelska, Tigrinja
540627
Av: Woxlin, Alwa
Språk: Svenska, Engelska, Nypersiska
537457
Av: Michael, Issa
Av: Yakob, Manahil
Språk: Arabiska, Svenska
537455
Av: Woxlin, Alwa
Språk: Svenska, Engelska, Arabiska
537456
Av: Woxlin, Alwa
Språk: Somaliska, Svenska, Engelska
536616
Av: Algened, Rateb
Språk: Arabiska, Svenska
537465
Av: Issa, Andreas
Språk: Svenska, Somaliska
537464
Av: Issa, Andreas
Språk: Svenska, Nypersiska
537466
Av: Issa, Andreas
Språk: Svenska, Tigrinja
533178
Av: Bayat, Zabih Allah
Språk: Nypersiska, Svenska
515127
Av: Michael, Issa
Språk: Spanska, Svenska
498989
Av: Issa, Andreas
Av: Issa, Sam
Språk: Svenska, Arabiska
18049
Av: Althén, Anette
Språk: Svenska

Svensk grammatik / Swedish grammar

,Stigande ,Fallande

369384
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Ej specificerat språk, Svenska
208731
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Thailändska, Svenska
159882
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Rumänska, Svenska
136586
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Franska, Svenska
143135
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Tyska, Svenska
142555
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Spanska, Svenska
358322
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Turkiska, Svenska
270875
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Nypersiska, Svenska
131688
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Svenska
395341
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Polska, Svenska
205556
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Albanska, Svenska
175812
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Ryska, Svenska
282180
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Arabiska, Svenska
391659
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Tigrinja, Svenska
280097
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Somaliska, Svenska
115656
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Finska, Svenska
154871
Av: Viberg, Åke
Av: Ballardini, Kerstin
Av: Stjärnlöf, Sune
Språk: Vietnamesiska, Svenska
45022
Av: Shukur, Faisal Muhammad
Språk: Arabiska, Svenska

Språk

Lättläst svenska

,Stigande ,Fallande

494368
Av: Genar, Katarina
546081
Av: Schygge, Josefin
545552
Av: Thors Rudvall, Eva
545196
Av: Wahldén, Christina
544810
Av: Wahldén, Christina
544565
Av: Andersson, Carita
543654
Av: Peterson, Hans
557197
Av: Wallqvister, Camilla
557198
Av: Drewsen, Annelie
Av: Wahldén, Christina
552178
Av: Berglund, Joel
547159
Av: Drewsen, Annelie
547184
Av: Burman, Maria