Enkät 2016

Våren 2016 (2016-02-18 – 2016-03-30) genomfördes en webbenkät om SNOKA-bibliotek. Vi fick in 272 svar på enkäten. 201 av de som fyllde i var kvinnor, 63 var män och 8 ville inte köna sig. Den lägsta åldern av de svarande var 11 år och den äldsta var 85 år. Flest svar fick vi i åldern ca 45-65 år. Vi fick in svar från alla 6 kommuner, med stor övervikt på Kristianstad och efter det Hässleholm. Enstaka svar fick vi av besökare utanför kommunerna i samarbetet, de kom från Sölvesborg, Lund, Höör och Tomelilla.
Nedan kan du ta del av en summering av de synpunkter som kom fram i enkätsvaren. 

 

Så här använder ni Snokabibliotek

Teknik (flera alternativ gick att kryssa); 71% svarade att de använder dator när de surfar på Snokabibliotek, 49% använde surfplatta och 36% använde mobiltelefonen. 

Webbläsare; Den mest använda webbläsaren är Chrome därefter Safari och Internet Explorer.

Så här ofta besöker ni sidan; 32% besöker webbplatsen några gånger i veckan, 29% en   gång i veckan och 25% varje månad, färre besöker sidan mer sällan eller varje dag.

Det här gör ni på sidan (flera alternativ gick att kryssa); De allra flesta lånar om böcker, sedan följer i fallande skala; beställer och/eller söker efter media, lån av e-bok/e-   ljudbok, för att få boktips, se öppettider och vilka evenemang som finns att ta del av.

Så här tycker ni det är att hitta på sidan;sidan fick snittbetyget 3,4 på en 1-5 skala där 1 är ”Jag hittar inte alls” och 5 var ”Jag har inga problem att hitta det jag letar efter”.

 

Det här tycker ni är bra med Snokabibliotek

Det allmänna intrycket av sidan fick ett genomsnittligt betyg på 3,2 på en skala där 1 var ”Inte alls bra” och 5 var ”Jättebra”.

Ni tyckte bland annat att sidan är väldigt tydlig, har stort utbud, bra information och bra boktips samt extra information om böckerna. Lätt att hitta öppettider. Mycket smidig sida att låna nya böcker på.

 

Det här tycker ni är mindre bra med Snokabibliotek

Rörig. Svårt att logga in. Omständlig, långsam, svår att hitta på, saknar vettiga sökfilter, hopplöst att förstå hur man beställer en bok, trög.

Problem en del har upplevt är till exempel att sidan har hängt sig, svårt att söka i och problem att hitta böcker, att sökfunktionen har för få kategorier.

Av dem som upplevt att de har haft problem har 50% svarat att de inte behövde någon hjälp. 29% har svarat att de har besökt sitt bibliotek och ytterligare några har fått hjälp från sitt bibliotek via e-post eller telefon.

 

Detta har gjorts hittills

Det är enklare att låna om. Vi har återkommande samtal med systemleverantören av sidan om webbplatsens snabbhet och stabilitet. En del åtgärder har redan gjorts, som serverbyte, men mer finns att önska. Vi arbetar vidare med alla förslag och synpunkter som har kommit fram i denna enkät. Till exempel med att göra sidan mer lättöverskådlig, och att skapa genvägar till olika funktioner.

 

Tack till alla personer som genom att fylla i SNOKA-enkäten 2016 kan hjälpa oss att göra sidan ännu bättre!

 

> Ladda ner resultatet som PDF

Mina sidor

Språk Språk