Enkät 2018

Snokabibliotek.se lanserades den 28 maj 2015 och fungerar som digitalt bibliotek för biblioteken i Skåne Nordost.
Användarenkäter har gjorts 2016, 2017 och nu senast 2018 då den låg ute 19 februari – 9 april.
Frågorna har i stort sett varit oförändrade de tre åren. 

2018 fick vi in 144 svar på enkäten. 108 av de som fyllde i var kvinnor, 29 var män och 7 ville inte könsspecificera sig eller gjorde inget val. Flest svar fick vi i åldern 41-65 år. Vi fick in svar från samtliga sex kommuner i Skåne Nordost samt enstaka svar från besökare utanför våra kommungränser.                           

Nedan kan du ta del av en summering av de synpunkter som kom fram i enkätsvaren. 

Tack till alla er som fyllt i SNOKA-enkäten 2018!
Era svar hjälper oss att göra sidan ännu bättre!

Resultat av enkäten 2018

Teknik (flera alternativ gick att kryssa)
68,75 % använder dator, 47,92 % använder mobiltelefon och 36,11 % använder surfplatta för att besöka Snokabibliotek.se

Webbläsare
Den mest använda webbläsaren är Chrome, följt av Safari och därefter Internet Explorer.

Så här ofta besöks sidan
Ca 40 % besöker Snokabibliotek.se några gånger i veckan, 27 % varje månad och drygt 20 % svarar att de besöker sidan en gång i veckan.

Det här används sidan till (flera alternativ gick att kryssa)
76 % använder sidan för att reservera böcker eller annan media, tätt följt av att man gör omlån eller söker böcker eller annan media.
Många uppger att de går in på Snokabibliotek.se för att få lästips eller för att kolla efter evenemang samt se bibliotekens öppettider. Drygt 28 % av de som svarat anger att de lånar e-böcker eller e-ljudböcker på sidan.

Så här är det att hitta på sidan
På en fråga i enkäten skulle man uppge hur bra man hittar på sidan på en skala 1-5 där 1 var ”Jag hittar inte alls” och 5 var ”Jag har inga problem att hitta det jag letar efter”.
Bland de svarande har 31,94 % gett högsta betyg och 34 % har gett näst högsta betyg. Enbart 2 % har uppgett att de inte hittar alls. 

Det här är bra med Snokabibliotek.se
68 % har uppgett att deras allmänna intryck av Snokabibliotek.se är bra eller jättebra.
Många har lämnat positiva kommentarer och uttryckt att de är väldigt nöjda med sidan. Det lyfts exempelvis fram att det finns ett bra utbud av litteratur, att funktionen med omlån har blivit bättre samt att det är positivt att man nu kan spara sin lånehistorik.

Det här är mindre bra med Snokabibliotek.se
Bara 2 % tycker att sidan inte alls är bra och 9 % tycker att den är sådär.
Negativa kommentarer är t.ex. att man har upplevt problem med att logga in. Vi vet dock inte om detta är återkommande eller vid enstaka tillfällen och inte om det berott på sidan i sig eller på något tekniskt strul med den egna enheten. Kontakta gärna biblioteket om inloggningen inte fungerar!

 

Ett återkommande önskemål är att många vill att sökningen ska vara smidigare. Man vill få sökförslag om man är osäker på stavningen och man vill kunna se vad som finns inne på det ”egna” biblioteket. Detta är ett önskemål som några uttryckt även gällande evenemang – att man vill se vad som sker i ens hemkommun.

Vissa som besvarat enkäten önskar att det redan i träfflistan ska finnas mycket mer information om böckerna, medan andra tvärtom tycker att det redan i nuläget är för mycket info som visas.

Vi tar till oss alla åsikter i vårt fortsatta arbete även om vi tyvärr inte har möjlighet att tillgodose allas önskemål. Vissa åsikter är motsättningar som ovan där vi försöker hitta en lagom nivå, t.ex. gällande hur mycket information som visas.
Andra problem är vi medvetna om men kan tyvärr inte åtgärda själva utan måste gå via vår leverantör t.ex. att e-ljudböcker står som e-böcker, vilket även vi tycker är frustrerande.
Det finns också en hel del önskemål som kommit fram i enkäten som det redan finns lösningar på, vilket gör att vi förstår att tillvägagångssätten måste bli tydligare för att underlätta vid t.ex. sökningar på sidan. Detta kommer vi därför bland annat att arbeta med framöver.

Återigen stort tack för era värdefulla synpunkter!

Hälsningar från Snoka-gruppen

Språk