Galizierna på Iföverken

Kulturpunkten Bromölla

kl 18.30

Onsdag 28 februari kl. 18.30, Kulturpunkten Bromölla

Inge Eriksson, född och uppvuxen i Bromölla, är universitetsadjunkt i Europastudier med
historisk inriktning vid Malmö högskola och doktorand i historia vid Lunds Universitet. Inge
arbetar med en doktorsavhandling som berör det lokala minnesarbetet och historiekulturen
i Bromölla, vilket innebär att Iföverken får en viktig plats både som en avgörande faktor för
utvecklandet av det moderna Bromölla, men också som ett viktigt fokus för olika former av
minnesarbete lokalt. Under föreläsningen kopplar han detta till en diskussion kring hur minnesarbete
hänger samman med lokal politisk kultur. Han berättar också om hur han använder
sina arkivstudier och intervjuer med olika personer som deltagit i minnesarbetet och lokalpolitiken
över ett antal decennier.

Arrangeras av Bromölla kultur och fritid samt ABF

Mina sidor

Språk Språk