Från häst till GPS

Film Extra visning
Kulturhuset Vita skolan, Broby
kl 13

Lördag 20 januari

En film av Torsten Niklasson, som summerar drygt 50 års utveckling och förändring inom lantbruket, från hästens användning i början av 60-talet till modern datateknik en bit in 2000-talet. Vi kommer att möta hur djurproduktion, mjölkproduktion och teknik har förändrats under denna tidsperiod.

Som vanligt kommer Sven Jensén att presentera och kommentera filmen.

Filmen visas i anslutning till att utställningen om Brobys industrihistoria avslutas på Kulturhuset.

Fri entré

Kulturhuset Vita skolan Skolgatan 1, 289 41 Broby, 044-775 61 40

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och Kultur & Bibliotek

Mina sidor

Språk Språk