Åldringsvården och hälsoutmaningen i framtiden

Sösdala bibliotek
kl 18
Forskarturnén Lunds universitet 

Tisdag 10 okt

Oskar Jonsson, forskare i gerontologi Lunds universitet

Kunskap i samverkan - för att på bästa sätt möta framtidens åldrande- och hälsoutmaningar

På senare tid har brukarmedverkan utvecklats till en viktig princip inom åldringsvården. Det förespråkas av både forskningsfinansiärer och många forskare. Men vad innebär det för de äldre? Föredraget tar upp olika sätt för individer att medverka, vad det konkret kan innebära att delta i ett forskningsprojekt och hur kunskap som skapas i samverkan kan bidra till gemensamt lärande och komma till nytta för individer och samhällen.

•Fri entré

Forskarturnén är ett projekt inom Lunds universitet där forskare föreläser på bibliotek i hela Skåne för att allmänheten ska få en inblick i aktuell forskning.

Mina sidor
Språk Språk