Bästa Biennalen - Bianca Maria Barmen

Kulturhuset Vita skolan

Vernissage onsdagen 9 oktober, kl 16-18.

Bästa Biennalen synliggör professionell konst för barn och unga och sätter konstupplevelsen i fokus. Bianca Maria Barmen arbetar ofta med djurmotiv i sina skulpturer. Djur som befinner sig i ett fruset ögonblick där man i nästa sekund kan tänka sig att djuret redan är på väg bort. I sin egen fantasi kan man sedan följa efter djuret på dess vidare färd. Bianca tänker också att det är intressant med skillnaden mellan de tama och de vilda djuren och möjliga möten mellan dem.

 

Arr: Kultur & Fritid

Ämnesområde: Konst

Språk