Rådgivning på Kulturpunkten, Bromölla

Konsumentvägledning
Samma öppettid som Kulturpunkten

En hjälp till dig som är privatperson och kommuninvånare med förköpsrådgivning, förebyggande konsumentrådgivning och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösning. Rådgivningen är opartisk och gratis. Vill du ha ett personligt möte kan du boka tid för det. Konsumentvägledning finns på Kulturpunkten i Bromölla och på biblioteksfilialen i Näsum. 

Länk till konsumentvägledningens sida på www.bromolla.se

Samhällsvägledning
Samma öppettid som Kulturpunkten

Här kan du få hjälp med information om Bromölla kommun och andra myndigheters verksamheter, t ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och Region Skåne. Vissa ärenden lämpar sig inte att hantera men i så fall hänvisas du till rätt myndighet eller instans.

Länk till samhällsvägledningens sida på www.bromolla.se

Digital rådgivning

Biblioteket erbjuder digital rådgivning. Du kan komma med frågor om informationssökning, digital teknik och om bibliotekets egna e-tjänster.
Den första tisdagen varje månad kl 16-17 är avsatt för dina frågor, men du är välkommen vid andra tillfällen också. 


Budget- och skuldrådgivning
Drop-in onsdagar kl 15-18

Enligt skuldsaneringslagen ska alla kommuner i Sverige lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Rådgivningen är en kostnadsfri service för dig som bor i Bromölla kommun.

Budget- och skuldrådgivning


Rådrum 
Måndagar kl 10-15

Rådrum ger stöd och råd i kontakten med det svenska samhället. Kanske är det ett brev du inte förstår eller också behöver du hjälp med att fylla i en blankett. 

Alla rådgivare jobbar gratis och du betalar inget för ditt besök.
Rådrum vill hjälpa dig att ta reda på information så att du själv kan bestämma hur du vill göra. När du har bestämt dig kan du få vidare hjälp.
Eftersom Rådrum inte är en myndighet går det inte att ändra, skynda på eller påverka beslut.
Ditt besök är konfidentiellt. Det betyder att ingen berättar för någon annan vad du har sagt.

Mer information hittar du på RådRums webbplats.


Energi- och klimatrådgivning


Energi-och klimatrådgivningen kan hjälpa dig spara energi, pengar och att minska dina koldioxidutsläpp. Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, företagare och föreningar, är opartisk och helt gratis.

Länk till Energirådgivningens sida

Advokatrådgivning

Gratis rådgivning 15 minuter kl 16-18 vid bestämda datum. Föranmälan till Kulturpunkten.

Rådgivning för nya företagare

Kontakta NyföretagarCentrum, Mats Knutsson, 0456- 490 70 för tidsbokning.

Länk till Nyföretagarcentrums webbsida

Service till föreningar

Se Bromölla kommuns webbsida

Släktforskning

Är du intresserad av att veta mer om din släkt och din egen historia och vill ha hjälp med släktforskningen?
Boka en tid med Bromölla Släktforskarförening, Åke Karlsson 0456-27494.