Äppelhylla

Alla barn behöver böcker och har rätt att uppleva glädjen och gemenskapen kring att läsa. Men alla böcker, filmer och spel passar inte alla barn. Därför finns Äppelhyllan. I en Äppelhylla kan du hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Här hittar du medier för och om barn med funktionsnedsättning. Här finns böcker, datorspel, informationsmaterial, filmer och talböcker.

De olika medier och format som finns representerade på Äppelhyllan är följande:
Punktskrift, Punktskriftsböcker och interfolierade böcker, AKK, Tecken som stöd – TAKK, Bliss, Pictorgram, Taktila bilderböcker och Talböcker.

På SNOKA-biblioteken varierar tillgången till Äppelhyllor. Även utbudet på Äppelhyllorna i sig kan variera. De bibliotek som saknar det ni efterfrågar beställer gärna materialet till er.

Äppelhyllans material och medier vänder sig framförallt till barn och vuxna som på något sätt kommer i kontakt med funktionsnedsättning i sin vardag. Talböcker får endast användas av personer med läsnedsättning. Detta i enlighet med §17 upphovsrättslagen. Övriga medier på Äppelhyllan är fritt för alla att låna.

Barnens bibliotek har skapat en innehållsrik informationssida på internet. Där kan ni hitta ännu mer information kring vad en Äppelhylla innebär. Här kan du läsa mer om > Äppelhyllan på Barnens bibliotek.

Tips från Äppelhyllan

192115
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
191885
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
192112
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
455878
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
411891
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
411879
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
325378
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
135142
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
229306
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
524284
446709
Av: Blomqvist, My
Av: Petersson, Lena
478492
Av: Blomqvist Olsberg, My
Av: Holgersson, Joakim
523163
230958
454730
Av: Johansson, Iréne
Av: Tisell, Anneli
Av: Reich, Johan
454731
Av: Johansson, Iréne
Av: Tisell, Anneli
Av: Reich, Johan
454732
Av: Johansson, Iréne
Av: Tisell, Anneli
Av: Reich, Johan
454733
Av: Johansson, Iréne
Av: Tisell, Anneli
Av: Reich, Johan
454734
Av: Johansson, Iréne
Av: Tisell, Anneli
Av: Reich, Johan
454735
Av: Johansson, Iréne
Av: Tisell, Anneli
Av: Reich, Johan
454736
Av: Johansson, Iréne
Av: Tisell, Anneli
Av: Reich, Johan
524117
Av: Rask, Johan
Av: Tisell, Anneli
537886
Av: Rask, Johan
Av: Sjölander, Hans
Av: Tisell, Anneli
527753
Av: Rask, Johan
Av: Sjölander, Hans
Av: Tisell, Anneli
460871
Av: Rehn, Annika
Av: Billeson, Göran
164557
Av: Rehn, Annika
Av: Billeson, Göran
164558
Av: Rehn, Annika
Av: Billeson, Göran
167279
Av: Rehn, Annika
Av: Billeson, Göran
167558
Av: Rehn, Annika
Av: Billeson, Göran
417963
543546
Av: Tisell, Anneli
Av: Johansson, Iréne
Av: Schubert, Ola
537888
Av: Tisell, Anneli
Av: Schubert, Ola
16072
Av: Tisell, Anneli
Av: Reich, Johan
543547
Av: Tisell, Anneli
Av: Johansson, Iréne
Av: Schubert, Ola
135647
Av: Tisell, Anneli
Av: Johansson, Iréne

Språk

Bild på en dator och flygande bokstäver