Äppelhylla

Alla barn behöver böcker och har rätt att uppleva glädjen och gemenskapen kring att läsa. Men alla böcker, filmer och spel passar inte alla barn. Därför finns Äppelhyllan. I en Äppelhylla kan du hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Här hittar du medier för och om barn med funktionsnedsättning. Här finns böcker, datorspel, informationsmaterial, filmer och talböcker.

De olika medier och format som finns representerade på Äppelhyllan är följande:
Punktskrift, Punktskriftsböcker och interfolierade böcker, AKK, Tecken som stöd – TAKK, Bliss, Pictorgram, Taktila bilderböcker och Talböcker.

På SNOKA-biblioteken varierar tillgången till Äppelhyllor. Även utbudet på Äppelhyllorna i sig kan varierar. De bibliotek som saknar det ni efterfrågar beställer gärna materialet till er.

Äppelhyllans material och medier vänder sig framförallt till barn och vuxna som på något sätt kommer i kontakt med funktionsnedsättning i sin vardag. Talböcker får endast användas av personer med läsnedsättning. Detta i enlighet med §17 upphovsrättslagen. Övriga medier på Äppelhyllan är fritt för alla att låna.

Barnens bibliotek har skapat en innehållsrik informationssida på internet. Där kan ni hitta ännu mer information kring vad en Äppelhylla innebär. Här kan du läsa mer om > Äppelhyllan på Barnens bibliotek.

Tips från Äppelhyllan

523165
Av: Gomér, Ann
523166
Av: Gomér, Ann
523167
Av: Gomér, Ann
523168
Av: Gomér, Ann
523169
Av: Gomér, Ann
552217
Av: Ström, Carsten
543546
Av: Tisell, Anneli
Av: Johansson, Iréne
Av: Schubert, Ola
543547
Av: Tisell, Anneli
Av: Johansson, Iréne
Av: Schubert, Ola
543548
Av: Tisell, Anneli
Av: Johansson, Iréne
Av: Schubert, Ola
547360
Av: Kent
537886
Av: Rask, Johan
Av: Sjölander, Hans
Av: Tisell, Anneli
528534
Av: Tisell, Anneli
Av: Schubert, Ola
537888
Av: Tisell, Anneli
Av: Schubert, Ola
573958
Av: Tisell, Anneli
Av: Johansson, Iréne
Av: Wiik Edman, Jennie
539691
Av: Rey, Hans Augusto