Digidel Kristianstad

Vi stöttar dig i din digitala vardag, handleder i frågor om digital teknik och utforskar digitala tjänster och verktyg tillsammans.

Välkommen till Digidel Kristianstad – ett digitalt lärcenter som arbetar för att öka den digitala kunskapen och delaktigheten i samhället. Verksamheten drivs av Biblioteken i Kristianstad / Kristianstads kommun.

Vi erbjuder handledning, kurser, föreläsningar och workshops där du kan få hjälp med dina digitala frågor, utforska digitalt skapande och prova på olika digitala verktyg.

Digidel Kristianstad har sin bas på Kristianstads stadsbibliotek, men arbetar mobilt och uppsökande för och med invånarna i hela Kristianstads kommun.

Digidel Kristianstad ingår i det nationella Digidelnätverket och genomförs med stöd av Kulturrådet.

Språk

Sök