Släktforskning

Var finns dina rötter? Biblioteken har bra databaser för din forskning. Även tryckta och avfotograferade källor finns.

Idag är många arkiv digitaliserade och därmed lätta att söka i. Två av de största databaserna är Arkiv Digital online och Riksarkivets Digitala forskarsal. Från 1:a februari 2018 är Riksarkivets Digitala forskarsalen kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Det finns också andra typer av dokument. På Hörby bibliotek finns de handskrivna Cederströmska böckerna som innehåller Hörbys kyrkoböcker. Dessa böcker är det lättare att söka i än i originalen. 
 

Ett par släkt- och hembygdsforskarföreningar kommer regelbundet till några bibliotek för att hjälpa om du kört fast i din forskning. Se under Evenemang för mer information.
 

Resurserna på biblioteken är olika fördelade, se nedan för att ta reda på vad som finns var. Kontakta ditt bibliotek om du har frågor. 

Vad finns var?

Online
Digitala forskarsalen, SVAR

Online
Arkiv Digital Online (finns även på filialer)
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige
Emigranten Populär 2006
Sven Dahls arkiv
Sveriges dödbok 7
Sveriges befolkning 1890, 1900, 1970, 1980, 1990 

Övrigt
Artiklar från Norra Skåne på microfiche för åren 1987-89, 92-95. Det finns microfiche-apparat.
Äldre årgångar av Byahornet, Släkt&Hävd och Släkthistoriskt forum.

Online
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Sveriges befolkning 1880, 1900, 1970, 1980 och 1990
Sveriges dödbok 5, åren 1901-2009

Övrigt
Cederströmska böckerna som innehåller Hörbys kyrkoböcker.

Släktforskardatorer finns på Kristianstads stadsbibliotek och i Fjälkinge, Tollarp och Åhus.

Online
Arkiv Digital
Digitala forskarsalen, SVAR
Rotemannen

CD-rom
Begravda i Sverige
Demografisk Databas Södra Sverige
Emigranten populär
Lantmäteriets historiska kartor
Sveriges befolkning 1880, 1900, 1970, 1990 och 2000
Sveriges dödbok

Övrigt
Kristianstadsbladet på mikrofilm 1856-2013
Mikrofilmer från Gamla Kristianstads län
Mikrofiche för Kristianstads kommun

Läsapparater för mikrofilm och mikrofich finns på stadsbiblioteket.

Online
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige
Emibas (Emigrantregister för Sverige)
Kyrkböcker i Örkened
Soldatregister
Sveriges befolkning 1890 och 1900
Sveriges dödbok 1947-2006
Örkenedsdialekten

Övrigt
Sjöbloms samling (för mer information kontakta biblioteket). 

Online
Arkiv Digital Online
Digitala forskarsalen, SVAR

CD-rom
Begravda i Sverige 2 (Broby)
C. M. Rosenberg Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige (Broby) 
Emibas Emigrantregister för Sverige (Broby)
Emigranten Populär 2006 (Broby)
Grill – statistiskt sammandrag av svenska indelningsverket (Broby)
Skånes knektregister – Indelta skånska dragoner, husarer och infanterister (Broby)
Skånska klockare, organister och skolemästare (Broby)
Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990 (Broby) 
Sveriges dödbok 1901–2013 (Broby) 

Språk