Lånevillkor

Samarbetet mellan biblioteken i Skåne Nordost innebär att du med ETT lånekort har tillgång till all media på biblioteken och bokbussarna i de sex kommunerna, Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. 

Lånekortet är personligt

Första lånekortet är gratis. Har du inget lånekort kan du registrera dina uppgifter i ett formulär här. För att göra detta måste du vara myndig. Sedan hämtar du ut ditt kort på ett folkbibliotek i någon av kommunerna. Glöm inte att ta med legitimation. Barn kan få ett eget lånekort om målsman fyller i en inskrivningsblankett på biblioteken. 

Lånekortet är en värdehandling och du ansvarar för de lån som görs på kortet. Målsman ansvarar för sitt barns lån. Till ditt kort väljer du en PIN-kod på 4 siffror. Koden är krypterad och osynlig för personalen. Du kan byta PIN-kod via ditt konto på snokabibliotek.se eller med legitimation på biblioteket.

Med lånekortet får du ett bibliotekskonto på snokabibliotek.se. Du kan bland annat låna e-böcker, komma åt databaser, låna om och reservera media till ditt SNOKA-bibliotek. Du loggar in med lånekortsnummer eller personnummer och PIN-kod.

Oavsett på vilket bibliotek du lånar, hamnar allt på ditt bibliotekskonto.
Du kan återlämna på det SNOKA-bibliotek som passar dig bäst.

Förlorat lånekort ska spärras omgående, du kan göra det själv via ditt bibliotekskonto eller ta kontakt med biblioteket. Anmäl även ändring av uppgifter som namn, adress, e-post eller telefonnummer.

Lånetider

Normal lånetid på böcker är fyra veckor, men lånetiden kan skilja sig åt mellan bibliotek och media. Lånetiden syns på ditt lånekvitto och på ditt bibliotekskonto.

Du kan låna om en bok om den inte är reserverad. Omlån kan göras tre gånger. OBS! Detta gäller inte veckolån, fjärrlån, filmer och/eller vissa andra undantagsfall. Omlån görs på ditt bibliotekskonto på snokabibliotek.se, via telefon eller på något av biblioteken.

Du har möjlighet att få påminnelse (övertidsvarning) på mail eller via SMS. Du är ansvarig för att uppdatera dina kontaktuppgifter om du byter mobilnummer eller e-postadress. Övertidsvarningar skickas ut automatiskt 2 dygn innan lånetiden går ut. Lånetiden gäller även om meddelandet av någon anledning inte kommer fram till din adress.

Förseningsavgifter

Det kostar inget att låna. Däremot tar biblioteken ut förseningsavgift från och med första försenade dag för böcker, filmer med mera. Se avgifter.
Barn under 18 år betalar inga förseningsavgifter. Konto med försenade media spärras efter en tid.

Om inte media har återlämnats skickas en påminnelse ut till låntagare/målsman. Efter ytterligare en tid skickas en andra påminnelse/räkning. Lämnas inte materialet tillbaka då, skickas kravet på betalning vidare till kommunen och biblioteken kan inte längre påverka förloppet.

Viktig information om sekretess

För att du ska kunna låna måste du skriva under att du godkänner att dina personuppgifter registreras i det gemensamma datasystemet. Dina uppgifter kommer enbart att användas för att hantera bibliotekslån, reservationer och eventuella skulder. Dina lån är konfidentiella, vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du har lånat. Så snart lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna i datasystemet.

Ny lag 25 maj 2018 - Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från den 25 maj 2018 ersätter den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). GDPR syftar till att stärka din rätt till skydd av personuppgifter. Personuppgifter är sådana uppgifter som kan knytas till dig som person såsom namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Läs om hur dina personuppgifter hanteras på Snoka-biblioteken här

Språk

Illustration C Kåberg