Fjärrlån

Med anledning av särskilda omständigheter under Coronakrisen kan vi inte tillgodose önskemål om fjärrlån i samma utsträckning som tidigare. I de fall då fjärrlån är möjligt får man räkna med att leveranstiden kan förlängas.

 

Det är heller inte möjligt att återlämna böcker lånade på andra bibliotek i Skäne utan de måste återlämnas på det bibliotek de lånades ut.

 

Fjärrlån är ett lån som SNOKA-biblioteken gör från en annan biblioteksorganisation. SNOKA-biblioteken förmedlar sedan lånet till låntagaren. Lån inom Sverige är gratis.
Material som inte finns på biblioteken i Skåne Nordost kan ofta lånas in från andra bibliotek. Detta kallas fjärrlån och gäller främst böcker och tidskriftsartiklar.
 
Det brukar ta 1-2 veckor innan du kan hämta din beställning. Du får besked via sms, e-post eller vanligt brev när du kan hämta din reservation på biblioteket. Om du inte hämtar ditt fjärrlån återsändes det efter ungefär en vecka och en avgift på 25 kr/beställning läggs på ditt lånekonto.
 
Lånetiden för ett fjärrlån är 14-90 dagar. Det utlånande biblioteket bestämmer lånetiden och de kan kräva in en bok efter det att den första låneperioden är slut. 
 

Kursböcker och annat studiematerial kan vara svåra att fjärrlåna. Kontakta i första hand biblioteket på din skola eller högskola/universitet för att få hjälp.

Lån av böcker är i regel kostnadsfritt, men lån från bibliotek utanför Norden kostar 200 kronor.

Enstaka tidskriftshäften lånas inte in, men kopior på artiklar kan beställas. För artikelkopior från universitets- och högskolebibliotek debiteras faktisk kostnad (80 kronor eller mer).
 
Ansökan om fjärrlån gör du i formuläret nedan, eller genom att ringa eller besöka ditt bibliotek.

Fjärrlåneansökan

Språk

Andra bibliotekskataloger