Enkät 2017

Snokabibliotek.se lanserades den 28 maj 2015, och fungerar som digitalt bibliotek för biblioteken i Skåne Nordost. 2016 gjordes den första användarenkäten om snokabibliotek.se som låg ute som en webbenkät på hemsidan under perioden 18 februari till den 30 mars. 2017 låg enkäten ute under perioden 13 februari till 31 mars. Frågorna har i stort sett varit oförändrade de båda åren. 

Sedan 2016 års enkät har snokabibliotek.se blivit en säkerhetssida (https), det vill säga, att informationen som hanteras när låntagare loggar in krypteras för att hanteras mer säkert.  Detta gör också att sidorna laddas fortare och snokabibliotek.se upplevs inte lika seg som tidigare.  

2017 fick vi in 318 svar på enkäten. 232 av de som fyllde i var kvinnor, 64 var män och 1 ville inte köna sig. Flest svar fick vi i åldern 41-65 år. Vi fick in svar från alla 6 kommuner, med stor övervikt på Kristianstad och efter det Hässleholm. Enstaka svar fick vi av besökare utanför kommunerna i samarbetet, de kom från Simrishamn, Göteborg, Olofström, Svedala, Lund, Eslöv och Svenljunga. 

Nedan kan du ta del av en summering av de synpunkter som kom fram i enkätsvaren. 

Tack till alla personer som genom att fylla i SNOKA-enkäten 2017 kan hjälpa oss att göra sidan ännu bättre!

 

Vad svarade SNOKA-biblioteks besökare?

Teknik (flera alternativ gick att kryssa): 63,52% använder dator, 44.03% använder mobiltelefon och 41.5% använder surfplatta när ni loggar in på Snokabibliotek.se

Webbläsare: De tre mest använda webbläsarna är Chrome, följt av Internet Explorer och Safari.

Så här ofta besöker ni sidan: 33.02% besöker Snokabibliotek.se några gånger i veckan, 30,50% loggar in varje månad, 19.50% besöker sidan en gång i veckan.

 

Det här gör ni på sidan (flera alternativ gick att kryssa): Det ni gör allra mest på Snokabibliotek.se är: Lånar om mina lån, Reserverar media och Söker efter media.

 

Så här tycker ni det är att hitta på sidan: 31,13% har inga problem att hitta på Snokabibliotek.se och 28,30% tycker att sidan har blivit enklare att hitta på det senaste året.

 

Det här tycker ni är bra med Snokabibliotek.se: 20% tyckte att sidan var Jättebra och 46% tyckte att den var Bra.

Ni tyckte bland annat att det är bra att man kan låna om och reservera även när man inte kan ta sig till biblioteket. Bra att det är färre knapptryck för att låna om. En enkel sida som gör det enkelt att hitta det man behöver.

 

Det här tycker ni är mindre bra med Snokabibliotek.se: 4% tycker att sidan Inte alls är bra och 12% tycker att den är Sådär. En del av er tycker att det är svårt att söka efter böcker och media i sökfunktionen. Att det skulle underlätta att få förslag på vad jag söker när jag stavar fel. Svår att navigera.

37,42% uppger att de någon gång har stött på problem på Snokabibliotek.se. Av de som upplevt problem har 25,47% besökt biblioteket och pratat med personalen för att få hjälp.

 

Detta har gjorts hittills: Sidan har blivit stabilare och snabbare än tidigare. Vi har skapat genvägar till Barnsidan, E-bokssidan, Mina sidor och Ny i Sverigesidan på startsidan. Vi arbetar vidare med alla förslag och synpunkter som har kommit fram i denna enkät. Till exempel kommer vi att utveckla sökfunktionen på sidan så att det ska bli lättare att leta böcker och media efter ämnesområden. Samt att arbeta fram mer och tydligare instruktioner för att göra det lättare att använda sidan.

 

> Läs mer om 2016 års enkät här

Mina sidor

Språk Språk