Bokbussarna

Skåne Nordost har tre bokbussar. Tillsammans kör de inom sina respektive kommuner, Hässleholm, Hörby och Kristianstad, till mer än sammanlagt 200 hållplatser på mindre orter. Många turer går direkt till förskolor, skolor och äldreboende. Genom bokbussarna har du tillgång till alla media på SNOKA-bibliotek. Du kan beställa boken, filmen eller talboken direkt på bussen, per telefon eller göra en reserveration i bibliotekskatalogen med hämtställe bokbussen i din kommun. Du kan även återlämna media du lånat på andra bibliotek.


Nedan får du mer information om de olika bokbussarna, med tidtabeller och kontaktuppgifter.


Gå direkt till
Bokbussen i Hässleholm             Bokbussen i Hörby            Bokbussen i Kristianstad

 

Bokbussen i Hässleholms kommun

Den 19 december 2019 går vår bokbuss sin sista tur. Vi vill tacka alla de trogna låntagare som vi har haft under de 30 år som vår röda buss och dess föregångare rullat på vägarna i Hässleholms kommun.

Bild på Bokbussen i Hässleholm

Bokbussen kör till ett 93 hållplatser i Hässleholms kommun. Mellan Emmaljunga i norr till Häglinge i söder, från Strandböke i väst till Gumlösa österut. Se hållplatslista (för exakta tider se länken till tidtabell nedan)
Med sig har bussen nästan 3000 böcker, ett 30-tal tidskrifter till utlån men även cd-skivor, cdROM-spel, böcker på cd, filmer- och musik-DVD. Du kan även beställa material från alla våra bibibliotek snokabibliotek.se med hämtställe Hässleholms bokbuss.

2019 firar Hässleholms bokbuss 30 år. 

Se gärna Hässleholms bokbuss Facebooksida för att se vad som händer på bokbussen.  

Personal

Nina Carstens, bibliotekarie 
Karin Ekberg-Selander, bibliotekarie 
Annette Marcus, chaufför/assistent 
Elisabeth Storm, biblioteksassistent 
Thomas Svensson, chaufför/assistent

Kontakt
Telefon:0451-267125, mobil 0709-717125 
E-post: bokbussen@hassleholm.se 

Tidtabell hösten 2019
> Skoltidtabell hösten 2019

 

Bokbussen i Hörby kommun

Välkommen till bokbussen i Hörby.

Bokbussen i Hörby

Om
Bor du utanför Hörby tätort? Det finns ändå ett bibliotek nära dig! Bokbussen stannar på nästan 50 olika platser i Hörby kommun.
Vill du ha en ny hållplats eller ändra en tid? Prata med oss på bokbussen.

Tillgänglighet: Rullstolslyft

Personal & Kontakt 
Cajsa Månsson, assistent
Telefon: 0415-37 84 56, E-post: cajsa.mansson@horby.se
Gunnar Pehrsson, chaufför/assistent
Telefon: 0415-37 84 59 eller 0733-31 84 59, E-post: gunnar.pehrsson@horby.se
Marianne Rosander, barnbibliotekarie
Telefon: 0415-37 84 54, E-post: marianne.rosander@horby.se

Josefin Andersson, ungdomsbibliotekarie
Telefon: 0415-37 84 53, E-post: josefin.andersson@horby.se

 
 

Bokbussen i Kristianstad kommun

Välkommen till Bokbussen Kristianstad.

Bild på bokbussen i Kristianstad

Om
Bokbussen rullar i hela kommunen. Den har sjuttio hållplatser, från Skärsnäs i norr till Maglehem i söder, från Äsphult i väster till Tosteberga i öster.

Tillgänglighet: Rullstolslyft

Personal
Tobias Hjertzell, bibliotekarie
Ann Bågenheim, bibliotekarie 
Ingrid Fröjd-Skoog, chaufför
Eva Stjernfeldt, chaufför

Kontakt
Telefon: 044-13 67 16
E-post: bokbussen@kristianstad.se 

> Tidtabell höst 2019 / vår 2020

Språk

Illustration C Kåberg