Avgifter

Här hittar du de flesta avgifter som gäller på våra bibliotek.

Fr.o.m. 1 januari 2019 gäller följande avgifter

Avgifterna är gemensamma för samtliga bibliotek inom Skåne Nordost.
Utlån av samtliga medier är gratis. Avgift uppstår dock om lånat material blir försenat eller förkommet.

Förseningsavgifter

 • Samtliga lån av vuxenmedia på vuxens lånekort: 5 kr media/dag
 • Maximal kostnad förseningsavgift: 250 kr per återlämningstillfälle
 • Spärrgräns: 200 kr

Andra avgifter

 • Kopiering/scanning/utskrifter/fax: Kontakta ditt bibliotek för information om tillgång och aktuell avgift 
 • Nytt lånekort: 20 kr
 • Ej uthämtat fjärrlån: 25 kr/beställning
 • Fjärrlånad artikel: Faktisk kostnad
 • Utlandslån: Särskild taxa 

Förkommen media, schablonbelopp*

 • Vuxenbok inkl. ljudbok: 300 kr/st
 • Barnbok: 200 kr/st
 • CD: 200 kr/st
 • DVD, spel: 600 kr/st
 • Pocketbok, tidskrift, Länder i fickformat: 100 kr/st
 • Språkkurs: 400 kr/st
 • Fjärrlån: Priset sätts av långivande bibliotek


* För speciellt värdefulla eller svårersättliga media kan en högre ersättning krävas.

 

Språk

Illustration C Kåberg