Skola och förskola

Här finns information för dig som arbetar på en skola eller förskola i någon av kommunerna inom Snoka-samarbetet.

Folkbiblioteken i Skåne Nordost erbjuder kommunernas skolor och förskolor viss service. Du har möjlighet att komma med din grupp till biblioteket för att låna eller delta i förbokade aktiviteter. Biblioteken erbjuder bland annat temalådor, sagostunder, bokprat och biblioteksvisningar.

Vänd dig till ditt bibliotek för att boka en tid eller få hjälp med en fråga! 

Här finns låneavtal att skriva ut.

Skolbibliotekscentralen (SBC) är placerad på Kulturpunkten med möjlighet för pedagoger att beställa och låna böcker i klass- eller gruppuppsättningar. Dessa kan lånas i 8 veckor.

Bredvid finns förskoledepån med böcker indelade i 40 olika teman, till exempel miljö, barn i andra länder och vänskap. Här finns också våra populära boksäckar med bok plus föremål. Kom gärna in själv för att kika vad vi har.

Alla elever i förskoleklass besöker Kulturpunkten 1-2 gånger per läsår för boklek. Förskolorna har möjlighet att boka in sagostund i vår sagohörna två gånger per termin. Varje förskola i kommunen representeras av ett kulturombud som regelbundet träffas på biblioteket.

Skolbibliotekscentralen (SBC) är placerad på Hässleholms stadsbibliotek, och är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun. SBC arbetar bland annat med skolbiblioteksutveckling och skolbibliotekssupport och vänder sig främst till kommunens pedagoger. SBC:s uppdrag är att vara en resurs för de kommunala skolorna och ett komplement till de enskilda skolbibliotekens bestånd.

SBC Hässleholm
E-post: jacob.lundtofte@hassleholm.se
Telefon: 0451-26 71 31, 0451-26 71 30

Bibilioteken erbjuder utlån av bokkassar till förskolor och fritidshem.

Hörby bokbuss kör ut till flertalet skolor och förskolor, och biblioteket bjuder regelbundet in grupper till sagostunder och bokprat. Alla elever besöker biblioteket en gång per stadie inom ramen för Kulturgarantin. Biblioteket anordnar även ett författarbesök per stadie, som äger rum ute på skolorna eller på biblioteket.

Biblioteket och skolorna har en gemensam bokpool som kan användas till bland annat bokprat och temaläsning. Bokpoolen är placerad i bibliotekets magasin och här finns minst fem exemplar av varje titel.

 

Här finns bokbussens turlistor till skolor och förskolor.

Skolbibliotekscentralen fungerar som ett servicestöd och utvecklingsorgan för grundskolebiblioteken i Kristianstad. Kontakta gärna dem för mer information!

För att alla barn och elever i Kristianstads kommun ska få ta del av kultur i förskolan och skolan har Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen arbetat fram en modell som heter Kulturnyckeln.
> Läs mer om Kulturnyckeln här.

 

I Osby kommun samarbetar folk- och skolbibliotek på flera sätt för att öka barns och ungas tillgång till böcker samt kunna fungera som stöd till pedagoger inom förskola och skola.

På folkbiblioteket i Osby finns en temahylla med böcker för barn i förskoleåldern och sagopåsar med en bok eller berättelse och rekvisita. Pedagoger på förskolorna bjuds in till läsombudsträffar ett par gånger per termin. På Osby bibliotek finns också en så kallad pool med böcker för barn i skolåldern, där det finns minst 5 exemplar av varje titel. På efterfrågan kan temalådor eller liknande plockas ihop. 

Kontaktuppgifter till skolbibliotekarier i Osby kommun:
Leif Oxenmyr (Hasslarödsskolan och Klockarskogsskolan)
E-post: leif.oxenmyr@osby.se

Angela Carlesson (Killebergskolan, Parkskolan och Örkenedskolan)
E-post: angela.carlesson@osby.se

Skoldatateket erbjuder elever, vårdnadshavare och skolpersonal visning av hur Legimus, en tjänst som ger tillgång till skönlitterära talböcker, fungerar.  

I Östra Göinge samverkar folkbibliotek med förskola och skola, och vi tar emot grupper i alla åldrar. Kommunens skolklasser besöker våra bibliotek regelbundet för att låna och lyssna på bokprat.

På huvudbiblioteket i Broby finns temaväskor kring olika bilderboksfigurer för förskolor och skolor att låna. Väskorna innehåller bilderböcker och ljudbok, musik, pussel eller spel samt dockor. Kontakta ditt närmaste bibliotek om du vill låna en av temaväskorna.

På kommunens förskolor finns även bibliotekets bokkassar med bilderböcker för barn och föräldrar att låna hem.

Språk

Sök