Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Dina personuppgifter på Snoka-biblioteken

I låntagarregistret hanteras följande personuppgifter:
namn, adress, telefon, e-postadress och personnummer.
Vårdnadshavare ansvarar för minderårigs uppgifter.
Dina personuppgifter behandlas av bibliotekspersonal på folkbiblioteken i följande kommuner:
Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som samlas in i samband med att ett låneavtal sluts mellan bibliotek och låntagare används för att vi som bibliotek ska kunna administrera dina lån och kunna nå dig med information om dem.

Personuppgifterna hämtas från registret när du loggar in på Mina sidor. Logga gärna in för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig. Du loggar in med ditt lånekortsnummer/personnummer och din pinkod.
Tänk på att alltid skydda din pinkod, så att den inte sprids till andra.

Dina lån är konfidentiella, vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du har lånat. När lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna ur datasystemet.

Du kan själv aktivera funktionen Lånehistorik, vilket innebär att du kan se tidigare lån på Mina sidor (fr o m det första lån du gör efter du aktiverat funktionen). Lånehistoriken kan bara du se. 

Vad har du för rättigheter?

Personuppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har sparade om dig och hur de hanteras. Var god vänd dig till ditt bibliotek för mer information. Du har också rätt att avsluta ditt låntagarkonto så länge villkoren i låneavtalet är uppfyllda, det vill säga att eventuella skulder är betalda och alla lån är återlämnade.

Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Vill du veta mer?

Ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras av biblioteket kan också fås via respektive kommuns personuppgiftsansvarige. Personuppgifter sparas under tiden en låntagare är aktiv. Ditt låntagarkonto och låneavtal sparas i maximalt fem år om du inte varit aktiv, varken som låntagare eller som Meröppetanvändare.

 

Sök

Språk