Lämna inköpsförslag

Här kan du lämna förslag på böcker, filmer, musik, tidningar, ljudböcker och tv-spel som du önskar ska köpas in.

Vi lägger en reservation på ditt lånekort om titeln köps in. Du kan se dina reservationer om du loggar in på Mina sidor.

Om biblioteket inte köper in det du önskar kan det bero på:

  • Det finns annat material i samma ämne.
  • Biblioteket har avtal med några leverantörer och måste göra inköp från dem. Ibland finns inte materialet som du föreslår att köpa hos dessa.
  • Filmer och tv-spel måste ha särskilda rättigheter för att kunna lånas ut av bibliotek. Filmer och tv-spel som saknar sådana rättigheter kan inte köpas in.

Lämna inköpsförslag

Sök

Språk