Ansökan om fjärrlån

Om det du söker inte finns att låna hos Snoka-biblioteken kan vi hjälpa dig att göra ett fjärrlån.

Fjärrlån är oftast gratis, men lån från bibliotek utanför Norden kostar 200 kr. Enstaka tidskrifter lånas inte in, men kopior på artiklar kan beställas. För artikelkopior från universitets- och högskolebibliotek debiteras en faktisk kostnad (80 kronor eller mer). 

Lånetiden för ett fjärrlån är 14-90 dagar. Det utlånande biblioteket bestämmer lånetiden och de kan kräva in en bok efter det att den första låneperioden är slut. 

Kursböcker och annat studiematerial kan vara svårt att fjärrlåna. Kontakta i första hand biblioteket på din skola eller högskola/universitet för att få hjälp.

Ansökan om fjärrlån gör du i formuläret nedan. Du kan också besöka ditt bibliotek. 

Fjärrlåneansökan

Sök

Språk