Ansökan om fjärrlån

Om boken du söker inte finns på Snoka-biblioteken kan du göra ett fjärrlån. Ett fjärrlån innebär att vi beställer boken från något annat bibliotek utanför Skåne Nordost.

Du kan ansöka om ett fjärrlån direkt här på webbplatsen. Logga in (längst upp till höger på sidan) och fyll sedan i formuläret. Fyll i så många uppgifter som du kan. Skriv till exempel om du behöver ha en viss upplaga eller utgivningsår.

Fjärrlån är oftast gratis, men lån från bibliotek utanför Norden kostar 200 kronor. Om du inte hämtar ditt beställda fjärrlån kostar det också 25 kronor. Enstaka tidskrifter lånas inte in, men kopior på artiklar kan beställas. För artikelkopior från universitets- och högskolebibliotek debiteras en faktisk kostnad (80 kronor eller mer). 

Tänk på att vi inte kan påverka leveranstiden. Ett fjärrlån kan också ha annan lånetid än Snoka-bibliotekens egna böcker. Det utlånande biblioteket bestämmer lånetiden och de kan kräva in en bok efter det att den första låneperioden är slut.

Kursböcker och annat studiematerial kan vara svårt att fjärrlåna. Kontakta i första hand biblioteket på din skola eller högskola/universitet för att få hjälp.

Fjärrlåneansökan

Sök

Språk