This is how we handle personal data

Your privacy is important. This is how we handle your personal information.

GDPR - Dataskyddsförordningen

Från den 25 maj 2018 ersätter den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). GDPR syftar till att stärka din rätt till skydd av personuppgifter. Personuppgifter är sådana uppgifter som kan knytas till dig som person såsom namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Dina personuppgifter på SNOKA-biblioteken

I låntagarregistret hanteras följande personuppgifter: namn, adress, telefon, e-postadress och personnummer. Vårdnadshavare ansvarar för minderårigs uppgifter. Dina personuppgifter behandlas av bibliotekspersonal på folkbiblioteken i följande kommuner: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som samlas in i samband med att låneavtal sluts mellan bibliotek och låntagare används för att biblioteken ska kunna administrera dina lån och för att vi ska kunna nå dig med information om dem. Personuppgifterna hämtas från registret när du loggar in på Mina sidor. Logga gärna in för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig. Du loggar in med ditt bibliotekskortsnummer/personnummer och din pinkod. Tänk på att alltid skydda din pinkod, så att den inte sprids till andra.

Precis som tidigare är dina lån konfidentiella, vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du har lånat. Så snart lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda, raderas de här uppgifterna i datasystemet. Du kan själv aktivera funktionen Lånehistorik, vilket innebär att du kan se dina tidigare lån på Mina sidor (från och med det första lån du gör när du aktivierat funktionen). Lånehistoriken är det bara du själv som kan se. 

Vad har du för rättigheter?

Personuppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har sparade om dig och hur de hanteras. Var god vänd dig till ditt bibliotek för mer information. Du har också rätt att avsluta ditt låntagarkonto så länge villkoren i låneavtalet är uppfyllda, det vill säga att eventuella skulder är betalda och alla lån är återlämnade.

Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Vill du veta mer?

Ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras av biblioteket kan också fås via respektive kommuns personuppgiftsansvarige. Personuppgifter sparas så länge som en låntagare är aktiv. Ditt låntagarkonto och låneavtal sparas i maximalt fem år om du inte varit aktiv som låntagare eller som Meröppet-besökare.

 

Search the catalogue

Language