Kristian Lundberg 1966-2022

Ännu en sorglig nyhet når oss i slutet av april. Författaren, poeten och kritikern Kristian Lundberg är död.
d9de376b-19fb-4f9d-812b-3628e6f00b4c
Book:Och allt skall vara kärlek Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: Ordfront
Resource type: Physical
Romanen berättar om tiden före boken Yarden. Den skildrar ett destruktivt missbruk och en intensiv kärlekshistoria
Kristian Lundberg jobbar inte längre på Yarden, omställningsplatsen i Malmö hamn som han skildrade i romanen med samma namn. Nu bor han istället i en lägenhet med utsikt över sin gamla arbetsplats och rannsakar sig själv. Han är inte säker på om den bok han skrev var den han egentligen ville skriva. Han undrar om han någonsin kommer att sluta fred med sitt förflutna. Och så är det kärleken. Hur kan man beskriva något så oerhört, så omvälvande? Även om det verkar omöjligt tycks han ha fått en andra chans. Är det möjligt att vända tillbaka, att gottgöra det onda man en gång gjort? Och allt skall vara kärlek är en berättelse som tar vid där romanen Yarden slutar, men som ändå är början på allt. "Det är inte bara längtan efter henne som gör att jag rastlöst rör mig genom den sovande staden, det är också detta, det andra som jag måste formulera. Att jag är son till min far, att jag är son till min mor. Att min skuld måste sonas och att jag måste vända tillbaka i berättelsen och börja om från början. Allt är kärlek. Allt är att förlora sig själv och återskapa den man var tänkt att bli." [Elib]
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
73653cef-a065-49a7-ac6f-ba4acb231f77
Book:Mörkret skulle vara som ljuset : dikter Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc.03
Media class: Book
Publisher: Symposion
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
8ca2c27e-b8e8-4b8c-82f5-f0bd192cc002
Book:Min kropp lyser vit : diktsvit Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc.03
Media class: Book
Publisher: Ellerström
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
167d4af5-9f7d-42b4-811a-1f9d020b9839
Book:Att minnas också honom : en dikt Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc.03
Media class: Book
Publisher: Pequod press
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
ff8af10c-878a-4689-a509-854e94bd17ad
Book:De som skall dö : en berättelse om brott Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: Bladh by Bladh
Resource type: Physical
Note: Ingår i svit av fristående verk
En mörk sorgesång. Ett rekviem över en stad. I den femte delen i Malmösviten, den första på 10 år, i Kristian Lundbergs serie om kriminalkommissarien Nils Forsberg är det staden Malmö som utgör en av huvudrollerna. Det börjar enkelt. En kvinnas döda kropp. Ett hamninlopp. Det exklusiva bostadsområdet Västra Hamnen. Det som sker i skydd av mörkret. Den som ägs. Den som äger. Och döden som plockar oss, en efter en.Kristian Lundberg beskriver oftast brott som begås i desperation, i vanmakt. Det är våldsamma brott. Det finns ett antal dödsfall som tycks vara mer eller mindre oförklarliga. Men det finns också en annan sida. De som njuter.Vi har en stad, men vi låter delar ligga i radioskugga. Det är enklast så. Det finns närapå osynliga platser i varje större stad. Det är områden där tjackpundare möter pedofiler. En sådan rent faktisk konkret plats finns bakom en bensinstation nere vid Lundavägen, precis bakom Värnhemstorget. Det är en nattsvart plats vid ett överfyllt transitboende.Det är en plats där begäret – oavsett hur det ser ut – binder oss samman.Allt är en vara. En stad blir då bara en plats för transaktioner. Människor. Alkohol. Narkotika. Varor. Gods. Och människor som mest går att beskriva som skadat gods. Allt har ett pris. Allt går att köpa och sälja. Det är möjligt att det skulle gå att kalla Lundbergs stil för en slags platsens poesi. Men det finns ingenting försonande i hans berättande. Ingenting som ger ljus, skapar nåd.Staden är grym. Den flår oss in till märgen. Det är Malmö som utgör scen och scenografi för hans berättelse om Nils Forsberg. Det finns – även om det till viss del är en roman – självbiografiska trådar som gör att romanen lämnar fiktionens trygga ramar.   OM FÖRFATTAREN: Kristian Lundberg är en av Sveriges mest älskade författare och har bland annattilldelats Ivar Lo-Johanssons personliga pris, Sydsvenska Dagbladets kulturpris, litteraturpriset till
Pär Lagerkvists minne, Aniarapriset och Sveriges Radios romanpris för sina kritikerrosade romaner Yarden (2009, pocket 2016) och Och allt skall vara kärlek (2011).2013 tilldelades han Svenska Akademiens Signe Ekblad-Eldh-pris, och hyllades med ABFs Litteratur- och konstpris 2014 för sin roman En hemstad. 2015 tilldelades han Stiftelsen Natur & Kulturs arbetsstipendium för sitt författarskap.   [Elib]
Malmösviten, del fem. Den alkoholiserade kriminalkommissarien Nils Forsberg och hans grupp i Malmö arbetar utan större framgång. Så hittas en kvinnas döda kropp. Det finns närapå osynliga platser i varje större stad. Det är områden där tjackpundare möter pedofiler. En sådan plats finns bakom en bensinstation nere vid Lundavägen, precis bakom Värnhemstorget vid ett överfyllt transitboende. Det är en plats där allt är en vara
En skottlossning på Stortorget i Malmö inleder denna mörka och poetiska berättelse om kriminalkommissarien Nils Forsberg. Fallet ter sig enkelt, men inom kort så finns där fler lik och fallet visar sig innehålla betydligt fler lager än vad polisen någonsin hade kunnat föreställa sig. Malmö är ingen gästvänlig stad i den här moderna noir-berättelsen. Det är en mörk plats där ingen nåd ges. Den beskriver de platser dit ljuset aldrig når och där nåd inte finns. Kristian Lundberg (f. 1966) är en av sin generations mest framträdande författare. Som född och uppvuxen i Malmö blev han på 80-talet medlem i den beryktande Malmöligan och har sedan dess varit en betydande del av svensk litteratur. Till hans mest känd verk hör Yarden (2009), som filmatiserades 2016. [Elib]
Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
a43edb10-e36c-43ce-864f-19e4834e77c9
Book:Hat & bläck : en dialog om klasshat, litteratur och människans värde:2013 Book
Author: Lundberg, Kristian
Year: 2013
Language: Swedish
Shelf mark: Gcz Lundberg, Kristian
Media class: Book
Publisher: h:ström
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
c7752d3e-d41a-48bd-85b5-b2a41b46c756
Book:Jag rör mig mot en nollpunkt där allt är du : anteckningar om dikten:2015 Book
Author: Lundberg, Kristian
Year: 2015
Language: Swedish
Shelf mark: G
Media class: Book
Publisher: Ellerström
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1511cb25-bec0-42cd-9a5c-0f9891722120
Book:Det här är inte mitt land:2014 Book
Author: Lundberg, Kristian
Year: 2014
Language: Swedish
Shelf mark: Oh
Media class: Book
Publisher: Atlas
Resource type: Physical
Författaren och kritikern Kristian Lundberg menar att vårt samhälle har vänt de svagaste ryggen. Desperata asylsökande trängs i fängelseliknande förvar, barn går hungriga till skolan, missbrukare och psykiskt sjuka är hänvisade till gatan. Genom sina texter vill han återerövra människovärdet och åstadkomma en förändring
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
27d31bec-9862-4a42-8ceb-420829725f55
Book:Requiem över en förlorad son : lyrik : första delen i en trilogi Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc.03
Media class: Book
Publisher: Lindelöw
Resource type: Physical
Note: Fortsättes av: En liten bok om helvetet ; En liten bok om kärlek
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
7b0048aa-b2cf-4ac1-89b0-c0e6035d8d80
Book:En liten bok om helvetet : en berättelse om att få komma hem : lyrik : andra delen i en trilogi Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc.03
Media class: Book
Publisher: Lindelöw
Resource type: Physical
Note: Angående författarens härmed sammanhängande verk se: Requiem över en förlorad son
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
2036230a-91d4-4cb9-9179-3681caf3e669
Book:En liten bok om kärlek : lyrik : tredje delen i en trilogi Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc.03
Media class: Book
Publisher: Lindelöw
Resource type: Physical
Note: Angående författarens härmed sammanhängande verk se: Requiem över en förlorad son
Diktsamling. Det gäller att hitta en ny plats att bo på, där livet fortgår, en plats med elva hushåll, en plats för tranor, hägrarna, den väldiga vildsådda eken, gula rapsfält som på sensommaren blir gröna. Platsen heter Hörte. Där lever olika tidsåldrar sida vid sida, tiden är ett eget landskap. Där delas de mänskliga villkoren med grannarna./Btj
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
af3a379c-7b8a-49bf-b7d0-88f34ddd1cb0
Book:Yarden : en berättelse Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: Symposion
Resource type: Physical
"Det är möjligt att mitt högmod fick mig på fall", börjar författaren Kristian Lundberg sin mycket raka och uppriktiga berättelse om hur han åter tvingades söka sig till det kroppsarbete som hans yrkesbana hade inletts med. "Yarden" är en berättelse som drabbar läsaren, den handlar om utsatthet och överlevnad, om arbetets villkor och om pengar - tillgång till men framför allt avsaknad av pengar.Fångad i en snara av växande skulder söker Kristian arbete på de mest skriftande platser. Till slut får han jobb i Malmö hamn på Yarden, bland uthyrningsföretagets timanställda med sämst arbetsvillkor, ett arbete där man ständigt riskerar att bli kickad från en dag till en annan. Han flyttar bilar under sträng bevakning och i alla väder. Sakta blir återgången till det kroppsarbete som han höll på med i ungdomen en resa tillbaka till barndomen. Men berättelsen blir också en uppgörelse med det moderna arbetslivets villkor.Kristian Lundberg företar en omvänd klassresa, där åren med författandet plötsligt framstår som ett mellanspel. Han återvänder till den värld han en gång kom ifrån. Men inte av nostalgiska skäl, utan för att det inte finns någon annan utväg. [Elib]
"Det är möjligt att mitt högmod fick mig på fall", börjar författaren Kristian Lundberg sin mycket raka och uppriktiga berättelse om hur han åter tvingades söka sig till det kroppsarbete som hans yrkesbana hade inletts med. "Yarden" är en berättelse som drabbar läsaren, den handlar om utsatthet och överlevnad, om arbetets villkor och om pengar - tillgång till men framför allt avsaknad av pengar. Fångad i en snara av växande skulder söker Kristian arbete på de mest skriftande platser. Till slut får han jobb i Malmö hamn på Yarden, bland uthyrningsföretagets timanställda med sämst arbetsvillkor, ett arbete där man ständigt riskerar att bli kickad från en dag till en annan. Han flyttar bilar under sträng bevakning och i alla väder. Sakta blir återgången till det kroppsarbete som han höll på med i ungdomen en resa tillbaka till barndomen. Men berättelsen blir också en uppgörelse med det moderna arbetslivets villkor. Kristian Lundberg företar en omvänd klassresa, där åren med författandet plötsligt framstår som ett mellanspel. Han återvänder till den värld han en gång kom ifrån. Men inte av nostalgiska skäl, utan för att det inte finns någon annan utväg. KRISTIAN LUNDBERG HAR TILLDELATS ETT AV LITTERATURSVERIGES STÖRSTA PRIS, IVAR LO-JOHANSSONS PERSONLIGA PRIS PÅ 310.000, FÖR "YARDEN" [Elib]
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
bd1104df-b002-49b6-9d72-3fc02ca11a05
Book:Eldätaren : roman Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Resource type: Physical
Note: Ingår i svit av fristående verk
Malmösviten, del ett. På Limhamnsfältet i Malmö, strax bortom det exklusiva bostadsområdet Västra Hamnen, hittas fyra döda barnkroppar. Den alkoholiserade kriminalpolisen Nils Forsberg, som numera arbetar på hittegodsexpeditionen, får en ny chans. Långsamt stiger han i graderna tills han är den som leder utredningen, nykter. Han försöker göra vad han kan
Limhamnsfältet, strax bortanför det exklusiva bostadsområde som fortfarande går under namnet Bo01 – även om det korrekta namnet är Västra Hamnen. Det är här, en tidig morgon med tät dimma, som den första döda kroppen hittas.<br/><br/>Kristian Lundbergs hårdkokta och annorlunda roman Eldätaren utspelar sig i ett samtida Malmö. Det är en stad som uppenbarligen håller på att krackelera – från insidan och utsidan – och där den alkoholiserade f.d. kriminal-utredaren, numera hittegodsexpeditören Nils Forsberg långsamt stiger i graderna, tills han, förvånande nog – är den som leder utredningen. Forsberg är nykter. Han försöker göra vad han kan. [Elib]
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
894c11ed-7c0c-4b46-8456-6a544ad7227f
Book:En hemstad : berättelsen om att färdas genom klassmörkret Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Resource type: Physical
En berättelse om utsattheten, om hopp och förtröstan. Om klassresan som ett pågående nu, ett konstant helvete som det inte går att undfly
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
4b196d53-545e-4efb-a305-da0d59a0ff9a
Book:Gud är inte ett främmande namn:2016 Book
Author: Lundberg, Kristian
Year: 2016
Language: Swedish
Shelf mark: Ci
Media class: Book
Publisher: Libris
Resource type: Physical
Kristian Lundberg har tidigare varit öppen med sitt politiska engagemang. Nu kommer boken där han berättar varför han tar ställning. - Det finns en okunnighet om kristen tro, där tron uppfattas som att man gör det enkelt för sig. Så är det inte.Han skriver om bön som motståndshandling, om det grundläggande radikala i att erkänna en annan världs möjlighet och om en tro som inte har lov att vända bort sitt ansikte från det lidande som pågår runt omkring oss. Och om den explosiva kraften i att istället hålla fast vid det bräckligaste av det bräckliga; trons mysterium. Kristian Lundberg är författare och litteraturkritiker. Han har sedan debuten 1991 publicerat ett tjugotal böcker. Som poet och prosaist har han, framförallt under 2000-talet, utvecklat en tydlig kristen tematik som också kommit till uttryck i det offentliga samtalet, inte minst gällande en solidarisk människosyn. [Elib]
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
b78530fa-d644-4dbc-9452-c02ed0f65e46
Book:Dagar bland skuggor, träd och vatten : roman Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Resource type: Physical
Självbiografisk roman där författaren frågar sig vem som äger lögnen och vem som äger sanningen om en annan människa. En dag får han ett handskrivet brev med ett antal färgfotografier föreställande en pojke och en kvinna klädd i sjuksköterskeuniform. Den som bestämt sig för att berätta är sköterskan som finns på bilderna. Kan man lämna bort ett barn som när man ställer undan en väska? Vad händer då med barnet? Kan man läka ihop efter ett svek?
Om att förlora allt Om sjukdom och kärlek, om att börja om, om att försöka finna det hemliga mellanrum som finns fördolt i alla berättelser, också i den som skrivits ner och sedan raderats. I sin nya självbiografiska roman Dagar bland skuggor, träd och vatten frågar sig Kristian Lundberg vem som äger lögnen, och vem som äger sanningen om en annan människa.En dag ligger det ett brev på hallgolvet. Ett handskrivet brev med ett antal färgfotografier, föreställande en pojke, ett barn och en kvinna klädd i sjuksköterskans rena, strama klädsel. Den som plötsligt en dag bestämt sig för att berätta är just sköterskan som finns på färgbilderna.Kan man lämna bort ett barn, som när man ställer undan en väska, hänger in en ytterrock? Vad händer då med barnet? Vad sker med den människa som skulle ha tagit emot barnet? Och varför blev det aldrig så?Det finns ett antal korsvägar i varje människas liv. Det finns ett antal brytpunkter – för varje människa – då plötsligt andra vägar uppenbarar sig. Vem bestämmer vad som är sant för en annan människa? Är lögnen enklare att uthärda, rent av mänskligare? Kan man läka ihop efter ett svek där man från en dag till en annan har förvandlats till en slags handelsvara?Om En hemstad (2013):”Det är en väldigt uppfordrande bön … den är väldigt svart, men den är upplivande, man vill komma in i världen, göra nånting, förändra.” /Ulrika Milles, Kulturnyheterna, SVT [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
a7bf5912-34c6-46b1-a5b4-4515652e31d6
Book:Låt oss förvandlas : dikter Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc.03
Media class: Book
Publisher: Ellerström
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
f336b235-70ef-49ad-92ef-10bb3d77ad5c
Book:Sånger vid avgrunden:2021 Book
Author: Lundberg, Kristian
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: Bladh by Bladh
Resource type: Physical
Note: Originalupplaga 2021
Detta är en bok om beroende. Här möter vi honom bland narkomaner och alkoholister, bland hemlöshet och ekonomisk brant. Döden lurar bakom knuten och är för bokens varelser en självklar ingrediens. Överdoser blir vardag och läsaren tillåts sitta bredvid en stund. Boken är en markör i en härjad och befläckad stad. Lundberg har skrivit ett vittnesmål av vuxna gatubarn där heroinet ersatt trygghet och alkoholen gjuter olja på alla vågor./Btj
En sång vid avgrunden är Kristian Lundbergs mest självbiografiska bok. Här möter vi honom bland narkomaner och alkoholister, bland hemlöshet och vid ekonomisk brant. Döden lurar bakom knuten och är – för bokens varelser – en självklar ingrediens. Överdoser blir vardag och läsaren tillåts sitta bredvid en stund. En sång vid avgrunden är en markör, skuggvarelser tampas i en härjad och befläckad stad. Med sedvanligt briljant språk lyfts berättelsen upp till ett allmängiltigt plan utan att för en sekund förlora i stringens. Lundberg har skrivit ett vittnesmål av vuxna gatubarn där heroinet ersatt trygghet och alkoholen gjuter olja på alla vågor.   OM FÖRFATTAREN Kristian Lundberg är en av Sveriges mest älskade författare och har bland annat tilldelats Ivar Lo-Johanssons personliga pris, Sydsvenska Dagbladets kulturpris, litteraturpriset till Pär Lagerkvists minne, Aniarapriset och Sveriges Radios romanpris för sina kritikerrosade romaner Yarden (2009, pocket 2016) och Och allt skall vara kärlek (2011). 2013 tilldelades han Svenska Akademiens Signe Ekblad-Eldh-pris, och hyllades med ABFs Litteratur- och konstpris 2014 för sin roman En hemstad. 2015 tilldelades han Stiftelsen Natur & Kulturs arbetsstipendium för sitt författarskap och 2019 Frödingpriset. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
2c9f33f7-1869-46cf-be99-6c5070a37ec3
Book:Hemmets lugna vrå:2019 Book
Author: Lundberg, Kristian
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Hc.03
Media class: Book
Publisher: Pequod press
Resource type: Physical
Note: Originalupplaga 2019
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1dc652df-cbdb-4710-8356-1408b10131fc
Book:Vi är de döda, nu snart : dikter Book
Author: Lundberg, Kristian
Language: Swedish
Shelf mark: Hc.03
Media class: Book
Publisher: W&W
Resource type: Physical
Möte mellan det politiska och det privata   Kristian Lundbergs nya diktsamling låter det politiska och privata mötas i en dikt om flyktingförvar och deportering.Förvaret, ÅstorpEn människas kroppär hela tiden i rörelse, till slut barain mot sig själv, dörr efter dörr slås upp,gränser passeras, skändas, och vi når ennollpunktEn vän dör. Verkligheten blir då också i ett enda ögonblick kristallklar. Och frågan kommer direkt: vad är en människa? Vilken plats får vi ta? Detta är en dikt där människan blir större än de fiktiva gränser som skiljer oss åt."Lundbergs dikter bärs av en suggestiv puls och en bildproduktion som kan förena det vardagligt grå med en bländande, bibliskt rotad metaforik. Samtidigt hör de till det politiskt och etiskt mest uppfordrande man kan finna i den samtida poesin. För även om Vi är de döda, nu snart givetvis rymmer många fler fasetter och skikt av innebörder och iakttagelser, så handlar dess lysande kärna om hur man delar något. /Jesper Olsson, Svenska DagbladetOmslagsformgivare:Johan Melbi,Omslagsformgivare: BOP [Elib]
Diktsamling där det politiska och privata möts i en dikt om flyktingförvar och deportering
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Language