Events

Loading

Results list

29dd44d8-deaf-4740-bcd4-5ed97102c7db
Book:Prata känslor med barn : Känsloboken för viktiga vuxna:2023 Book
Author: Ahangaran, Reyhaneh
Year: 2023
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: Norstedts
Resource type: Physical
Note: inbunden
Prata känslor med barn – så viktigt, roligt och samtidigt ibland så svårt! Vi kan inte skydda våra barn mot allt svårt i livet men det vi kan göra är att vara varma, inlyssnande vuxna som finns där i vått och torrt. Genom att fånga upp det som är utmanande rustar vi barnen så väl som möjligt och ger de bästa tänkbara förutsättningarna för att må bra i både kropp och själ. I Prata känslor med barn får man tips om vad man själv kan göra som viktig vuxen för ett barn som på något sätt har det tufft hemma, med kompisar eller i skolan; hur man kan prata om känslor som nedstämdhet, oro, ångest och ilska, och om andra svåra saker som har hänt barnet. Därtill får man veta vilka aktörer i samhället som kan hjälpa till med vad om man behöver mer hjälp. Allt innehåll bygger på väl känd forskning och beprövad erfarenhet inom barnpsykologi och boken riktar sig till dem som har egna barn i åldern 5–12 år, eller som tar hand om andras barn och som alltså är en viktig vuxen för något barn. Reyhaneh Ahangaran är barnpsykolog och har tidigare skrivit de oerhört omtyckta böckerna Allt som händer inuti, Känsloboken och Ska det kännas så här?.[Bokinfo]
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
c55ab42a-02b2-47a4-860c-a74217f8f42b
Book:Känn ditt barn : lyhört föräldraskap för nyblivna familjer:2022 Book
Author: Borda, Maria
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: Norstedts
Resource type: Physical
Note: inbunden
En modern och varm föräldrabok som riktar sig till blivande och nyblivna föräldrar och lyfter allt man behöver veta de två första åren av barnets liv.Boken är skriven med värme och respekt för både föräldrar och barn och vilar på vetenskapligt förankrad kunskap utifrån fält som psykologi, evolutionsbiologi, antropologi, neuropsykiatri och sociologi. Författarna går ifrån den klassiska föräldrarådgivningen som av många föräldrar upplevs som hierarkisk och som ofta leder till känslor av osäkerhet och misslyckande. De vill i stället föra fram ett synsätt där det inte finns ett rätt sätt att vara förälder på och att varje familj bör hitta sin egen väg. Samtidigt visar de vägar in till ett lyhört föräldraskap där respekten för det lilla barnet värderas högt. Boken berör områden som anknytning, matning, gråt, sömn, bärande och familjens samspel. Boken erbjuder hjälp och stöd till de föräldrar som vill veta mer och är öppna för nyanseringar av etablerade normer. [Bokinfo]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
570941f3-c771-4113-8a9c-5dc3ef650b08
Book:De kallar det trots : Om att vägleda små barn genom utveckling och uppror:2022 Book
Author: Bergström, Malin
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: Bonnier fakta
Resource type: Physical
Note: inbunden
Den så kallade trotsåldern är en jobbig men viktig period i små barns liv. Den omfattar några intensiva år, från att barnet börjar kunna säga nej fram tills de är någonstans i fyraårsåldern. Samtidigt som barnet lär sig att gå, klättra och prata börjar det också uttrycka sin vilja. Ibland känns det som att det enda de vill är att bråka och trotsa!I ”De kallar det trots” beskriver barnpsykologerna Malin Bergström och Clara Linnros hur man med ett lyhört föräldraskap kan hjälpa barn, och sig själv, genom svajiga år. Det handlar om att lotsa barn utifrån barnets egen personlighet och dagsform snarare än regler. De kallar det trots, men det handlar inte om att bråka, utan om att barnet ska hitta sig själv, sin vilja och sin sociala kompetens
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1e085c22-0ee4-4df3-a1d1-9c849f2a567e
Book:Medvetet föräldraskap : Om att möta våra barn där de är, inte där vi önskar att de vore:2022 Book
Author: Gunnarsson, Micke
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: Bonnier fakta
Resource type: Physical
Note: inbunden kartonnage
Den här boken handlar inte om att få dina barn att bli som du vill att de ska vara. Den handlar om att utveckla dig själv som förälder, så att du kan möta barnen precis som de är. Genom ett medvetet föräldraskap blir du mer lyhörd för ditt barns egentliga behov, men också mer uppmärksam på dig själv och varför du gör som du gör. På så sätt stärks och fördjupas er relation. Det är föräldracoachen och föreläsaren Micke Gunnarssons övertygelse. Med inspirerande exempel och konkreta tips kastar han nytt ljus över de eviga föräldraskapsfrågorna om gränssättning, tillit, konflikthantering, prestation, relationsbygge m.m. Boken, som är skriven tillsammans med Caroline Bankler, är ödmjuk och utan pekpinnar. Att vara förälder är bland det svåraste som finns. Men just därför bör vi höja vår medvetenhet. Plötsligt är barnen vuxna. Då har vi i stället en gemensam historia med dem, och det är nu vi kan påverka den
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
a674643f-6416-4a4f-9f34-10246f1a0816
Book:Att möta barns sorg : en handbok:2022:Upplaga 1 Book
Author: Dyregrov, Atle
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Edition: Upplaga 1
Publisher: Studentlitteratur AB
Resource type: Physical
Note: häftad
För ett barn som tvingas uppleva ett dödsfall eller livshotande sjukdom hos en nära anhörig, förändras livet för alltid. Avgörande för barnets fortsatta psykiska hälsa är att det finns vuxna i närheten som förmår att ge rätt stöd. Syftet med denna bok är att den ska fungera som en handbok för professionella och anhöriga runt barnet...
För ett barn som tvingas uppleva ett dödsfall eller livshotande sjukdom hos en nära anhörig, förändras livet för alltid. Avgörande för barnets fortsatta psykiska hälsa är att det finns vuxna i närheten som förmår att ge rätt stöd. Syftet med denna bok är att den ska fungera som en handbok för professionella och anhöriga runt barnet.??I Att möta barns sorg – en handbok beskrivs hur skilda typer av förluster ger olika konsekvenser, både på kort och längre sikt. Vanliga sorge­reaktioner och hanteringsstilar skildras, och hur sorgen förändras över tid. Boken tar också upp hur ett barns utvecklingsnivå påverkar dennes förståelse av sorg. I egna kapitel behandlas??• katastrofer, terror och barns sorg??• komplicerad sorg av rigid art som varar under lång tid??• att arbeta med familjer i sorg??• skolans stöd i sorgearbetet??• terapeutiskt arbete med barn i komplicerad sorg. ??I boken ges konkreta råd om hur du som professionell eller anhörig kan stödja barnet; i hemmet, i skolan och i barnets andra relationer. Boken ersätter den tidigare utgivna Sorg hos barn (Studentlitteratur, 2007).
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
16bbd285-39ab-4e2a-bbcc-7a19b98fe44d
Book:Starka barn : genom trygga vuxna:2022 Book
Author: Ardoris, Igor
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: Komlitt
Resource type: Physical
Note: inbunden
Barn, liksom vuxna, blir starka genom att lära sig att känna en inre trygghet oavsett hur störande omgivningen är. Och denna förmåga går att öva upp genom medveten träning. Det är huvudbudskapet i denna bok. "Att skriva en bok för barn och ungdom som riktar sig till vuxenvärlden är ett genialt drag." – Lars-Eric Uneståhl[Bokinfo]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
8ed04e15-a762-47c2-bdee-631fadacb02c
Book:Boken om att bära barn:2022:Första upplagan Book
Author: Casselbrant, Ulrika
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Edition: Första upplagan
Publisher: Domeratzky förlag
Resource type: Physical
Note: inbunden
Boken om att bära barn är en heltäckande bok om bärande som går igenom allt från den historiska bakgrunden, kulturella variationer och fysiologi till nyttiga tips, föräldraberättelser och gedigna knytinstruktioner. Boken fungerar alltså både som en guide till att hitta ett fungerande bärande med ditt barn i sjal, bärsele och i famnen, samtidigt som den djupdyker i ämnet. Kort och gott något för alla som har burit, bär, vill bära eller bara är intresserade av bärande och nära föräldraskap i allmänhet. Boken om att bära barn är skriven av bärabarncoachen, tillika doulan och undersköterskan, Ulrika Casselbrant som även författat böcker om babypottning, potträning och babytecken. Boken om att bära barn är ett debattinlägg från hjärtat angående barnets behov av att få vara i famnen. Den tar avstamp i forskning, författarens mångåriga erfarenhet som bärabarncoach, egna och andra föräldrars erfarenheter av att bära barn samt en lyhördhet för små barns kommunikation
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
d31a6a1d-a857-4f3b-b479-d03266589b9b
Book:Lek istället för köp : 144 kreativa tips för att köpa mindre och skapa mer:2021 Book
Author: Mannberg, Lisa
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: Karneval förlag
Resource type: Physical
Note: inbunden
I succéboken Lek istället för bråk gav Lisa Mannberg många tips på hur besvärliga konfliktsituationer med barn kan förvandlas till spännande äventyr. I sin nya bok, Lek istället förköp, ger hon tips på hur lekar kan ersätta inköp i familjelivet
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1f75b347-5e3c-49d1-ace2-9e9efc8a95b9
Book:Få familjen att funka : tydliggörande pedagogik i vardagen:2021:Första utgåvan Book
Creator: Edfelt, David
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Edition: Första utgåvan
Publisher: Natur & Kultur
Resource type: Physical
Få familjen att funka är en praktisk handbok som visar hur du som förälder kan underlätta för ditt barn eller din tonåring i vardagen hemma. En viktig nyckel är att hjälpa barnet att förstå vad som ska hända, hur, när, var och varför. Boken visar hur tillvaron kan visualiseras med hjälp av praktiska hjälpmedel såsom veckoscheman, checklistor och tydliga steg-för-steg-instruktioner. Allt för att...
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
f5dd50ab-2e42-40b0-88c9-349d8dd80561
Book:Frigående barn : en föräldrarbok om det ökade stillasittandet och hur vi tillsammans tillgodoser våra barns behov av rörelse:2021 Book
Creator: Dahlén, Sandra
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: Leopard förlag
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
3117fa7b-4fd7-471e-ae6a-5aeaeffc8844
Book:Anknytningsteori:2020:Andra utökade utgåvan Book
Creator: Broberg, Anders
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Edition: Andra utökade utgåvan
Publisher: Natur & Kultur
Resource type: Physical
Denna andra utgåva av grundboken Anknytningsteori tar upp den senaste anknytningsforskningen och beskriver hur anknytningen utvecklas från vaggan till graven
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
77bddcaa-d35d-4420-9057-419df1de6732
Book:Hela havet stormar : småbarnsfamiljens livboj vid trots, konflikter och syskonbråk:2020:Första utgåvan Book
Creator: Winbladh, Tova
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Edition: Första utgåvan
Publisher: Natur & Kultur
Resource type: Physical
I Hela havet stormar möter läsaren en rad olika småbarnsfamiljer som fastnar i vanliga konflikter, som syskonbråk, tjafs, tjat, sammanbrott vid hämtning och lämning på förskolan och att inte vilja äta eller klä på sig. Bara att komma iväg hemifrån kan kännas som ett dagsverke för en sliten förälder
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
bbf31386-9fa7-4072-924a-eb00a3ade81c
Book:Hur tänker mitt barn? : praktisk barnpsykologi för moderna föräldrar:2020 Book
Creator: Carey, Tanith
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: Tukan Förlag
Resource type: Physical
Boken tar upp över 100 olika vardagssituationer och förklarar hur man ska tolka barnets beteende, förstå psykologin bakom det och hur man hanterar situationen på ett bra sätt. Här beskrivs också de olika milstolpar ett barn passerar mellan två och sju års ålder samt hur man handskas med bland annat vredesutbrott, syskonrivalitet, sömnproblem och säkerhet på nätet
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
319add91-ad4a-4411-8180-3264565811f8
Book:Självkänslans tid : 6-13 år:2020 Book
Creator: Montgomery, Hedvig
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: HarperLife
Resource type: Physical
Under grundskoleåren formar barnet sin personlighet och finner sin plats i ett större sammanhang. Den här boken guidar dig som förälder genom de händelserika åren som präglas av stora känslor. Självkänslans tid är en modern föräldrahandbok som ger både dig och dina barn bättre självkänsla
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
fb4260b7-b8f4-4c2e-bc75-0e919bceea26
Book:Vi skulle ha fjällvandrat : och 25 andra misstag jag gjorde när barnen växte upp:2019 Book
Creator: Bergensten, Gunilla
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: HarperLife
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating
47761c6d-3a9c-44b5-a0b3-798474ec7d68
Book:Vad alla föräldrar borde få veta:2019:Första utgåvan Book
Creator: Lönn Rhodin, Kajsa
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Edition: Första utgåvan
Publisher: Natur & Kultur
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
c992326a-908a-4545-b5aa-120814b72ffb
Book:Håll om mig, släpp mig fri : om barns anknytning till föräldrar:2019:Första upplagan Book
Creator: Lundberg, Elin
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Edition: Första upplagan
Publisher: Visto förlag
Resource type: Physical
Note: "Gäller barn 0-99 år!".
Håll om mig, släpp mig fri är en bok för dig som vill ge barn en trygg uppväxt och en bra grund att stå på inför vuxenlivet. Med utgångspunkt från anknytningsforskningen beskriver författaren hur barn påverkas av nära relationer under barndomen. Barns behov av närhet och kärlek beskrivs ingående, och barns behov av utforskande och självständighet
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
58784501-4fe2-4c69-bc2e-ca21129662a2
Book:Familjehacks : tips till småbarnsföräldrar för ett enklare familjeliv:2019 Book
Author: Byström, Katarina
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: Hoi Förlag
Resource type: Physical
Vad gör du som förälder när ett monster lurar under sängen, syskonen bråkar eller det har blivit dags att planera kalaset? Livet med barn är fyllt med oväntade utmaningar – men också med massor av glädje.Familjehacks – tips till småbarnsföräldrar för ett enklare familjeliv är som en peppande och påhittig föräldrakompis. Boken är fullmatad med smarta tips och lekfulla lösningar som hjälper dig att navigera genom den snåriga småbarnsdjungeln, vare sig det gäller snabba hacks på mellanmål eller hur du förbereder familjen på en ny bebis. Författaren Katarina Byström är själv småbarnsförälder, ständigt på jakt efter nya idéer för att skapa en enklare och roligare vardag för familjen. Boken är en inspirerande guide att ha med sig under småbarnsåren och passar så väl föräldrar som mor­ och farföräldrar och pedagoger. KATARINA BYSTRÖM föddes 1980 och är uppvuxen i Härnösand där hon jobbar som marknadschef på familjeföretaget och driver ett Bed & Breakfast med sin sambo. Tillsammans har de tre barn. På instagramkontot @familjehacks och hemsidan familjehacks.se delar Katarina med sig av sina tips och råd till småbarnsföräldrar.Familjehacks – tips till småbarnsföräldrar för ett enklare familjelivär hennes debut. [Elib]
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating
9e8e7dc7-f5ee-460f-948c-82075444b3fe
Book:Föräldramagi : 7 steg till bra självkänsla för dig och ditt barn:2019 Book
Creator: Montgomery, Hedvig
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: Harper Life
Resource type: Physical
En av de största missuppfattningar föräldrar har är att barnuppfostran är det du tar till när barnen gör något fel. Psykologen och familjeterapeuten Hedvig Montgomery har mer än 20 års erfarenhet av arbete med barn och familjer. Här delar hon med sig av sina sju steg för att hjälpa föräldrar att hitta en väg mot det alla önskar: barn och vuxna som trivs med sig själva och med varandra
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
74bbd8a5-0d18-41a2-8f8f-f4f393a2c39f
Book:Lek istället för bråk : 64 lekar för en enklare och roligare vardag med barn:2019:2. uppl Book
Creator: Mannberg, Lisa
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Edition: 2. uppl
Publisher: Karneval
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
More editions/formats:

Language

Search the catalogue