Träffa Kontaktcenter

Träffa Kontaktcenter

Från och med juni 2023 har kontaktcenter beslutat att inte längre ha kommunvägledare ute på filialbiblioteken.

Du kan i fortsättningen få hjälp av bibliotekarierna med enklare frågor som rör kommunen. Information om kommunen samt e-tjänster hittar du på Hässleholms kommun (hassleholm.se)

 

Bakgrunden till beslutet beskrivs i denna artikel Förändring av medborgarservice på filialbibliotek | Hässleholms kommun (hassleholm.se)

 

-------------------------------

 

Du når kontaktcenter på telefon 0451-26 70 00 eller via e-post kontaktcenter(a)hassleholm.se. Du kan även besöka kontaktcenter på Nytorget 1 i Hässleholm.

 

Kontaktcenter kan hjälpa dig med:

• vägledning och information om kommunens verksamheter

• information till nyinflyttade

• att hitta rätt handläggare

• att använda kommunens e-tjänster

• att skriva ut och fylla i blanketter

• att lämna in felanmälningar, synpunkter och förslag på kommunens verksamheter

Language