Trivsel på Östra Göinges bibliotek

Trivsel på Östra Göinges bibliotek

För att alla ska trivas och få ut så mycket som möjligt av sitt biblioteksbesök har vi vissa föreskrifter på biblioteken i Östra Göinge.

Vi följer dessa föreskrifter på Östra Göinge biblioteken:

 • Vårdat språk – Använd ett vårdat språk utan kränkande ord.
 • Ljud färdas lätt i lokalen – Anpassa ljudnivån och tala med låg samtalsvolym.
 • Tyst mobil – Ställ in din mobil på tyst läge och ta samtal utanför bibliotekssalen.
 • Använd hörlurar – När du lyssnar på musik eller ser på film i mobilen eller datorn, använd hörlurar.
 • Ställ tillbaka efter dig – Ställ tillbaka böcker, möbler eller andra föremål om du flyttat på dem.
  Om du är osäker på var böckerna ska stå, ställ dem på bokvagnarna.
 • Kasta tomma kärl och förpackningsmaterial i sopkorgarna.
 • Ingen matförtäring i bibliotekslokalen.
 • Endast ledarhundar är tillåtna – Djur är inte tillåtna inomhus med undantag av ledarhundar.
 • Rökning, förtäring av alkohol eller andra droger – Får inte förekomma i eller i anslutning till lokalerna.
 • Ingen sovplats – Biblioteken/Kulturhuset får inte användas som sovplats.
 • Insamling av namnunderskrifter och pengar är inte tillåtet.
 • Affischering? Kontakta personalen.
 • Personliga tillhörigheter lämnas på egen risk. Kultur & Fritid ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter.

Det är lätt att glömma av sig eller helt enkelt inte inse hur mycket man låter, och då kommer personalen förmodligen säga till.
Det är inget märkvärdigt, men om du inte dämpar dig efter att ha blivit tillsagd måste du lämna biblioteket.

Den som upprepade gånger bryter mot reglerna kan avvisas från biblioteket/ kulturhuset. Kontakta gärna personalen om du upplever att reglerna inte följs.

Language