Nationella minoriteter

Nationella minoriteter

I Sverige finns det fem nationella minoriteter: tornedalingar, sverigefinnar, samer, romer och judar. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter.

Language