Meröppet i Hanaskog

Meröppet i Hanaskog

Meröppet innebär att biblioteket är öppet för besökare vissa tider, även när det inte finns personal på plats. Genom meröppet får du som låntagare fler möjligheter att hitta tider som passar just dig.

Vem kan använda meröppna bibliotek?
 

Du ska ha:

 •   Fyllt 18 år
   
 •   Giltigt lånekort
   
 •   Giltig legitimation
   

för att kunna skriva på ett meröppetavtal.

Du får ta med dig familjemedlemmar under 18 år, men Du ansvarar för personer i ditt sällskap så länge de befinner sig i lokalen.

Du får inte släppa in obehöriga personer.

Nyckeltagg och PIN-kod är personliga och får inte lånas ut till någon annan.

 

Under MERÖPPET kan du:

 • Låna och återlämna i automaten.
  Följ instruktionerna på skärmen. Material som av någon anledning inte går att återlämna läggs i reservationslådan.
   
 • Hämta dina reservationer
  De står i löpnummerordning på en särskild reservationshylla. Löpnumret hittar du i meddelandet du fått från biblioteket. Glöm inte att låna i automaten.
   
 • Använda bibliotekets trådlösa nätverk - Surfzon
   
 • Läsa tidskrifter och studera 
  Dagstidningar finns på plats först när lokalen är bemannad av personal.

Uppstår det problem med utlån eller återlämning av material är du skyldig att reda ut oklarheter med personalen. Fram till dess är du ansvarig för material som registrerats på ditt bibliotekskonto.

 

Vad gör jag om jag behöver hjälp?

Meröppet bygger på att du klarar dina ärenden själv. Personal kan finnas på plats vissa tider, men de är då upptagna med andra arbetsuppgifter. Om du behöver hjälp av personal är du varmt välkommen under bibliotekets bemannade öppettider!
 

Hur kommer jag in under meröppet?

Vid entrédörren sitter en kortläsare där du använder din tagg och valda pinkod för att komma in. Se till att dörren låses ordentligt efter dig när du går in och ut ur biblioteket.
 

Vad händer när meröppet stänger?

Ljudsystemet varnar i god tid innan biblioteket stänger, och larmet kopplas på automatiskt. Befinner du dig då i lokalen och larmet går, är du personligt ansvarig för kommunens kostnader i samband med utryckning. 


Att tänka på

Dina besök registreras via inpasseringsloggen och bibliotekets trivsel-och ordningsregler gäller även under meröppet.

Besökare under meröppet är skyldiga att ersätta materiella skador de åsamkat. Vid behov gör kommunen, enligt sin policy, en brottsanmälan till polisen för förseelser.

Om du inte följer bibliotekets regler kan det leda till att tillgången till det meröppna biblioteket spärras.


Personligt ansvar och information om Personuppgiftslagen

Som meröppetanvändare på Östra Göinge biblioteken har du ett ansvar att hålla dig informerad kring förändringar som berör det meröppna biblioteket, t.ex. ändringar av öppettider.

När du blir meröppetanvändare kommer vi att registrera dina personuppgifter, i huvudsak ditt namn och låntagarid, i vårt passersystem. Vi följer bibliotekets rutiner för hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.


SÄKERHET

Om en akut situation uppstår under meröppet är det nödnumret 112 som gäller.

Om du upplever problem, ser skadegörelse m.m. kontakta huvudbiblioteket i Broby under dess öppettider, tfn: 044-775 61 40 eller e-post: biblioteket@ostragoinge.se.

För övriga frågor(ej biblioteksfrågor) som inte kan vänta till att personal är på plats, hänvisar vi till telefonlistan som sitter i vindfånget. Biblioteket ansvarar inte för kvarglömda eller förlorade föremål. 


Öppettider, meröppet

Våra bibliotek, Hanaskogs biblioteks sida

 

Language