Lokalsamling

Lokalsamling

Vill du veta mer om din bygd? Titta i bibliotekens unika boksamlingar och specialdatabaser.

De största lokalsamlingarna finns på kommunernas huvudbibliotek, på filialerna finns ofta en mindre mängd material. Samlingarna innehåller böcker, däribland många årsböcker från olika hembygdsföreningar, småtryck, tidningsartiklar, kartor och fotografier. Kommunernas samlingar kan även sträcka sig utanför den egna kommunens gränser. Därför kan det vara lönsamt att undersöka flera kommuners material. 

En del lokalt material är inte katalogiserat och därför inte sökbart i katalogen.
Vissa unika och ömtåliga böcker lånas inte ut, utan får läsas på plats. Fråga bibliotekspersonalen om hjälp.


Specialsamlingar

Bromölla
Hitta texter och foton via Bromölla kommuns sidor om bygdens historia på webben 
eller leta upp material genom www.bromollahembygd.se.

Hässleholm

Den lokala litteraturen hittar du i Göingesamlingen på stadsbiblioteket.

På Hovdala slott finns en stor bokdonation från f d statsrådet och ambassadören Sven-Eric Nilsson. Donationen består av ca 3500 böcker om Skåne, med tyngdpunkt på Göingebygden. Böckerna är placerade i Arrendatorsbostaden och kan läsas på plats. De är sökbara i bibliotekskatalogen.

Hörby
På Hörby bibliotek kan du hitta Lennart Kjellgren-samlingen (noter och böcker). Här finns också de Cederströmska böckerna som är unika handskrifter skapade av en man vid namn Cederström. Böckerna innehåller kyrkoböckernas uppgifter men är konstruerade enligt ett eget system som möjliggör snabb efterforskning. Böckerna täcker Hörby kommun men också delvis utanför. 

På Skånehyllan hittar du litteratur om Hörby, Mellanskåne och Skåne i stort.

Författaren Victoria Benedictsson levde i Hörby under 1870- och 1880-talet. På Hörby bibliotek finner du därför en särskild Victoriahylla. Där finns litteratur av och om Victoria Benedictsson samt böcker skrivna under hennes pseudonym Ernst Ahlgren.

Hörby museum, som ligger i nära anslutning till biblioteket, har mycket lokal information.

Kristianstad
På stadsbiblioteket finns Kristianstadssamlingen, som innehåller material från hela Kristianstads kommun, och Skånesamlingen. Skånesamlingen består av material från hela Skåne, men främst från Kristianstads närområden, Göinge och Österlen. På stadsbiblioteket finns även Kristianstadsbladet på mikrofilm från dess start 1856 till och med 2013.

I Arkelstorp finns en särskild Harry Martinsonsamling.

Osby
Litteratur om Osby kommun kallas Göingelitteratur.

Thore Brogårdh donerade sin fotosamling till Osby bibliotek. Nu finns den i digital form. Här hittar ni Brogårdhsamlingen.

Östra Göinge
Östra Göingelitteraturen hittar du under skylten Göinge litteratur på biblioteket. I bibliotekskatalogen på SNOKA står det Placering: Göinge litteratur. Äldre årgångar av hembygdsföreningarnas årsskrifter är placerade i Pehr Johnssonrummet.
 
I Pehr Johnssonrummet i Broby finns en Pehr Johnssonsamling vars största del kommer från Sven-Eric Nilssons donation.

Language