Lättlästa böcker

Lättlästa böcker

Biblioteken har lättlästa böcker du kan låna. Lättlästa böcker har korta meningar och enkla ord.

Att en bok är lättläst innebär att form och innehåll förenklats.
Meningarna är kortare och det är mer utrymme mellan raderna.
Enklare ord används och boken blir lättare att läsa och förstå.

Det finns både faktaböcker och berättelser som är lättlästa.
Vissa böcker är förenklingar av populära romaner. 

Lättlästa böcker finns för alla åldrar och kan lånas av alla.
De vänder sig framförallt till dig med någon form av läsnedsättning.
Böckerna passar också ovana läsare, samt personer som håller på att lära sig svenska. 

Language