Vårens nya böcker

Bibliotekens personal presenterar sina personliga tips från vårens utgivning.

Evenemanget återkommer varje år på Biblioteken i Kristianstad, och både svenska och utländska författare från flertalet genrer presenteras. Förhoppningen är att tipsen ska väcka läslust och inspirera besökaren att prova något hen själv inte plockat ur bokhyllan.

För att fler ska kunna ta del av dessa tips publiceras de även på Snoka-bibliotek! Välj ett boktips och klicka på det för att läsa hela.

Atombomba månen: och andra militära projekt som lyckligtvis aldrig lämnade ritbordet
View title Debug

Atombomba månen : och andra militära projekt som lyckligtvis aldrig lämnade ritbordet

Vince Houghton är historiker och jobbar på International Spy Museum i Washington, DC, programledare för podden SpyCast, veteran från US Army och tjänstgjorde på Balkan innan han doktorerade.

Boken berättar om 21 av de mest besynnerliga och osannolika militära planer från andra världskriget till slutet av kalla kriget. De övergavs av olika anledningar som att de var för dyra, omöjligt skulle fungera, för farliga men ibland också att de helt enkelt var före sin tid. För varje operation så lyckad som D-dagen fanns också idéer som att bestycka fladdermöss eller operera in avlyssning i katter.

Similar titles from the collection

Language