Anpassade böcker - läsning för alla

Hos Snoka-biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker.
På biblioteken finns flera alternativ för dig som har svårt att läsa – till exempel talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil.

Språk