Zickermanrummet

Zickermanrummet

På Vittsjö bibliotek finns Zickermanrummet, en permanent minnesutställning över familjen Zickerman.

Rummet invigdes 2017 och är ett samarbete mellan biblioteket, regionmuseet i Kristianstad och Wittsjö hembygdsförening. Här finns information om Lilli, Tage och Sven Zickerman och exempel på syskonens skapande. Rummet är öppet under bibliotekets öppettider.

Språk