Talböcker

Talböcker

Snoka-biblioteken kan hjälpa dig om du är i behov av talböcker.

Talböcker är en speciell form av ljudbok och är till för dig som inte kan läsa vanliga böcker. Boken är inläst och ryms oftast på en skiva i MP3-format. Talböcker kallas även DAISY.

Vem får låna talböcker?

Talböcker är framställda i enligt Upphovsrättslagen för personer med läshinder. Rätt att låna talböcker har personer med synskada, rörelsehinder, dyslexi eller tillfälligt nedsatt läsförmåga.

Du behöver inget intyg för att få låna talböcker.

Att låna talböcker

  • Låna på biblioteket – Snoka-biblioteken har ett stort antal talböcker. De böcker som inte finns i sortimentet kan vi ladda ner från Legimus – Myndigheten för tillgängliga medier.
  • Egen nedladdning – MTM erbjuder egen nedladdning av talböcker via deras hemsida och app. För att få tillgång till egen nedladdning ber vi dig kontakta ditt snoka-bibliotek. Vi bokar då in ett möte där vi går igenom avtalet kring Egen nedladdning.Vi visar även hur du laddar hem via MTM:s mediewebb och app: Legimus.

 

 

Språk