Rocka sockorna - 21 mars!

Rocka sockorna - 21 mars!

Dags att rocka sockorna för att hylla olikheter och alla människors lika värde.

21 mars har utlysts till Världsdagen för Downs syndrom av FN. Syftet med dagen är att öka allmänhetens medvetenheten om Downs syndrom.

I Sverige och i flera andra länder uppmärksammar man Världsdagen för Downs syndrom genom att Rocka sockorna. Du uppmärksammar människor med Downs syndrom och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter genom att ta på dig olika strumpor.

 

Varför valdes just 21/3 till Rocka sockorna-dagen?
Jo, personer med Downs syndrom har 3 uppsättningar av kromosom 21. Därför blev det 21/3.
Initiativet till denna dag startades 2013 i USA och i Sverige kom vi igång med Rocka dina sockor 2014. Men den fick verkligen fart 2015 tack vare en viral kampanj på sociala medier.

Och numera rockas sockorna i större delen av världen 21 mars för att markera världsdagen för Downs syndrom.

 

Varför rockar vi då just sockor?

Man rockar sockorna därför att det medfödda genetiska tillståndet som ger Downs syndrom är kopplat till kromosompar nr 21. Och när du tittar på kromosomparen i ett mikroskop så ser de nästan ut som sockor som ligger med hälarna mot varandra.

 

Så rocka sockorna så mycket ni kan för att hylla olikheter och alla människors värde!

 

Språk