Ordningsregler

Ordningsregler

För allas trivsel gäller följande

Respektera personal och besökare

Prata lågt

Var nykter och drogfri

Ingen mat eller dryck

Flytta inte möblerna

Ljudet av på mobilen

 

Rules for getting along:

Treat the staff as well as the other visitors with respect

Keep your voice down

Be sober and drug free

No food och drink

Do not rearrange the furniture

Cell phone speaker funktion off

Språk