Nationella minoriteter

Nationella minoriteter

I Sverige finns det fem nationella minoriteter: tornedalingar, sverigefinnar, samer, romer och judar. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter.

Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har funnits i Sverige länge och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet.

På webbplatsen Minoritet kan du läsa mer.

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.
 

Här hittar du böcker, filmer och musik som Snoka-bibliotek har på minoritetsspråken:

Språk