Läs på olika sätt

Läs på olika sätt

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där du kan hitta böcker och medier för och om barn med olika funktionsvariationer.

Alla barn är olika och läser på olika sätt - därför finns Äppelhyllan. 

På en Äppelhylla hittar du böcker som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Böcker som väcker läsglädje, men även böcker som ger stöd och inspiration till dig som är vuxen. Här finns förutom böcker; talböcker, filmer, spel och informationsmaterial av olika slag. 

Äppelhyllorna på Snoka-biblioteken ser olika ut, från enkla hyllor till hela hörnor. Fråga personalen om hjälp om du vill beställa medier från Äppelhyllan på något annat bibliotek!

Barnens bibliotek har skapat en innehållsrik informationssida om äppelhyllor på sin webbplats. Där hittar du ännu mer information om vad som kan stå på en Äppelhylla.

Språk