Vårens nya böcker

Bibliotekens personal presenterar sina personliga tips från vårens utgivning.

Evenemanget återkommer varje år på Biblioteken i Kristianstad, och både svenska och utländska författare från flertalet genrer presenteras. Förhoppningen är att tipsen ska väcka läslust och inspirera besökaren att prova något hen själv inte plockat ur bokhyllan.

För att fler ska kunna ta del av dessa tips publiceras de även på Snoka-bibliotek! Välj ett boktips och klicka på det för att läsa hela.

Kåppi pejst : [copy paste]
Visa titel Debug

Kåppi pejst : [copy paste] : hur vi härmar USA mer än ever

Sverige har alltid influerats av andra kulturer vad gäller språk, men också kulturellt. Under nästan 200 år hade Frankrike och det franska språket oerhört stort inflytande i Sverige. Idag får vi allt yttre inflytande från ett enda land – USA. Skillnaden är att påverkan idag sker med en tusenfalt högre hastighet än på 1700-talet, och den finns i alla delar av samhället. Författaren resonerar kring vårt självklara omfamnande av den amerikanska kulturen utifrån frågor som: vad gör det med det svenska språket och människorna som talar det? Hur påverkas samhällsdebatten? Vad är det vi missar när vi så enträget vänder oss västerut? Och varför döper inga amerikanska föräldrar sina barn till Västmanland när vi döper våra till Montana?

Liknande titlar

Språk