Källkritikens dag - 13 mars

Källkritikens dag - 13 mars

Lär dig vara kritisk till vad du läser, hör och ser.

Med dagens enorma informationsflöde, som kommer från alla riktningar och i alla media, gäller det att ha sina kritiska glasögon och öron på för att sålla ut fakta från lögner. 

Många "sanningar" lanseras på de populära sociala medieplattformarna, som ofta inte är sanna, men som tyvärr får alldeles för mycket trovärdighet beroende på vem som påstår det. Med AI, ChatGPT och alla bildfilter som finns är det svårt att urskilja vad som är sant och inte sant.

Så här kommer lite användbara länkar för att hjälpa er att inte bli lurade:

 

Språk