Vårens nya böcker

Bibliotekens personal presenterar sina personliga tips från vårens utgivning.

Evenemanget återkommer varje år på Biblioteken i Kristianstad, och både svenska och utländska författare från flertalet genrer presenteras. Förhoppningen är att tipsen ska väcka läslust och inspirera besökaren att prova något hen själv inte plockat ur bokhyllan.

För att fler ska kunna ta del av dessa tips publiceras de även på Snoka-bibliotek! Välj ett boktips och klicka på det för att läsa hela.

Dagbok från en invasion
Visa titel Debug

Dagbok från en invasion : den ryska invasionen av Ukraina

Andrej Kurkov är en rysk-ukrainsk författare, bosatt i Kiev, han är en av de mest översatta författarna från Ukraina.

Dagbok från en invasion är en annorlunda rapportbok. Läsaren följer i realtid hur Andrej Kurkov bevittnar det otänkbara, kriget mellan landet han föddes i och landet han räknar som sitt eget. Här ställs ländernas olikheter i skarp belysning. Imperiets Ryssland, med en befolkning i ledband och de frihetliga, bångstyriga ukrainarna. Kurkov har en varm, personlig ton, utpräglat sinne för humor och starka ambitioner som folkbildare. Han vill verkligen berätta om sitt land, och dess tilltrasslade relationer till Ryssland. Boken tar sin början vid årsskiftet, januari 2022 och sträcker sig fram till sommaren 2022. Dagboksanteckningarna är omistlig läsning för den som intresserar sig för krigets mänskliga dimensioner. Den ger unika inblickar i stämningarna som präglade Kiev innan kriget bröt ut och skildrar därefter familjens flykt till västra Ukraina, där så många lever i sitt eget land. Varm, drabbande och lärorik.

Liknande titlar

Språk