Bra att veta inför ditt besök

Bra att veta inför ditt besök

Här finns bland annat information om lokalens tillgänglighet samt möjligheten att låna dator, skriva ut eller kopiera.

Wifi: Nej

Datorer: Nej

Skrivare: Nej

Scanner: Nej

Kopiator: Nej

Betalning: Swish, kontant

Grupprum: Nej

Bokinkast: Nej

Meröppet: Nej

Övrigt:

Tillgänglighet: Rullstolslyft 

Mer om tillgänglighet på Kristianstads bokbuss.

Språk