Bra att veta inför ditt besök

Bra att veta inför ditt besök

Här finns samlad information om bland annat Sibbhults tillgänglighet, datorer, kopiering och skrivare.

Wifi: Ja

Datorer: 1

Skrivare: Ja, färg. 4 kr/A4 för svartvitt, 6 kr/A4 för färg.

Scanner: Ja

Kopiator: Ja, färg. 4 kr/A4 för svartvitt, 6 kr/A4 för färg.

Betalning: Swish och kontanter

Grupprum: Nej

Bokinkast: Nej. Återlämningslåda till vänster utanför entrédörren till biblioteket.

Meröppet: Nej

Övrigt:

Tillgänglighet: Handikapptoalett 

Språk