Bra att veta inför ditt besök

Bra att veta inför ditt besök

Här finns samlad information om bland annat Hanaskogs tillgänglighet, datorer, kopiering och skrivare.

Tillgänglighet: Vi har handikappanpassad toalett, dörröppnare och ramp.  

Wifi: Ja

Datorer: 1

Kopiering: Ja, färg. 4 kr/A4 för svartvitt, 6 kr/A4 för färg.

Scanning: Ja

Skrivare: Ja, färg. 4 kr/A4 för svartvitt, 6 kr/A4 för färg.

Bokinkast: Ja, postlådan vid yttertrappan.

Språk