Ansökan om fjärrlån

Ansökan om fjärrlån

Om boken du söker inte finns på Snoka-biblioteken kan du göra ett fjärrlån. Ett fjärrlån innebär att vi beställer boken från något annat bibliotek utanför Skåne Nordost.

Språk